Centrálny register zmlúv

Krajské kultúrne stredisko v Žiline

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Február 2024
ZoD
19/2024
180,00 € A. Mazúr Krajské kultúrne stredisko v Žiline
8. Február 2024
ZoD
17/2024
100,00 € A. Mazúr Krajské kultúrne stredisko v Žiline
8. Február 2024
ZoD
18/2024
150,00 € A. Homolka-Čitbajová Krajské kultúrne stredisko v Žiline
6. Február 2024
ZoD
14/2024
50,00 € P. Čaplický Krajské kultúrne stredisko v Žiline
25. Január 2024
ZoD
9/2024
200,00 € M. Garek Krajské kultúrne stredisko v Žiline
25. Január 2024
ZoD
10/2024
50,00 € M. Gablík Krajské kultúrne stredisko v Žiline
23. Január 2024
ZoD
8/2024
150,00 € P. Makyna Krajské kultúrne stredisko v Žiline
19. December 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme
280/2023
0,00 € Ivan Vaško Krajské kultúrne stredisko v Žiline
16. Január 2024
Zmluva o poskytnutí služieb - vypracovanie projektu INTERREG
4/2024
0,00 € Agentúra Európa, s.r.o. Krajské kultúrne stredisko v Žiline
4. Október 2023
Dodatok č. 1 k čiastkovej zmluve o dodávke elektriny 2024
F 225/2023
161,87 € Stredoslovenská energetika, a.s. Krajské kultúrne stredisko v Žiline
19. December 2023
Zamestnávateľská zmluva o doplnkovom dôchodkovom poistení
F 281/202
0,00 € NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Krajské kultúrne stredisko v Žiline
18. December 2023
ZoD
F 279/2023
50,00 € M. Matuška Krajské kultúrne stredisko v Žiline
15. December 2023
Zmluva o výpožičke
F 277/2023
0,00 € Krajská hvezdáreň v Žiline Krajské kultúrne stredisko v Žiline
15. December 2023
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu - čiastková zmluva
F 278/2023
0,00 € SPP, a.s. Krajské kultúrne stredisko v Žiline
11. December 2023
ZoD
F 268/2023
300,00 € R. Bienik Krajské kultúrne stredisko v Žiline
11. December 2023
ZoD
F 269/2023
150,00 € M. Brxa Krajské kultúrne stredisko v Žiline
11. December 2023
ZoD
F 273/2023
140,00 € I. Pagáčová Krajské kultúrne stredisko v Žiline
11. December 2023
ZoD
F 274/2023
90,00 € K. Červencová Krajské kultúrne stredisko v Žiline
11. December 2023
Darovacia zmluva
F 275/2023
850,00 € A. Begáň Krajské kultúrne stredisko v Žiline
8. December 2023
ZoD
F 272/2023
90,00 € K. Červencová Krajské kultúrne stredisko v Žiline