Centrálny register zmlúv

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Február 2024
Zmluva o dielo
ZoD 23/2024
100,00 € Zuzana Zuzčáková Gacíková Kysucké kultúrne stredisko v Čadci
20. Február 2024
Zmluva o dielo
ZoD 22/2024
150,00 € Monika Rakovanová Kysucké kultúrne stredisko v Čadci
20. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finanč. príspevku
01092024
1 500,00 € Nadácia SPP Kysucké kultúrne stredisko v Čadci
15. Február 2024
Zmluva o dielo
ZoD 19/2024
150,00 € Andrea Juhásová Kysucké kultúrne stredisko v Čadci
15. Február 2024
Zmluva o dielo
ZoD 20/2024
200,00 € Zuzana Galková Kysucké kultúrne stredisko v Čadci
15. Február 2024
Zmluva o dielo
ZoD 21/2024
250,00 € Jana Eliášová Kysucké kultúrne stredisko v Čadci
12. Február 2024
Zmluva o dielo
ZoD 13/2024
130,00 € Vladimír Mores Kysucké kultúrne stredisko v Čadci
12. Február 2024
Zmluva o dielo
ZoD 14/2024
100,00 € Andrea Juhásová Kysucké kultúrne stredisko v Čadci
12. Február 2024
Zmluva o dielo
ZoD 15/2024
130,00 € Viera Strýčková Kysucké kultúrne stredisko v Čadci
12. Február 2024
Zmluva o dielo
ZoD 16/2024
100,00 € Jozef Abafi Kysucké kultúrne stredisko v Čadci
12. Február 2024
Zmluva o dielo
ZoD 17/2024
100,00 € Eva Dodeková Kysucké kultúrne stredisko v Čadci
12. Február 2024
Zmluva o dielo
ZoD 18/2024
120,00 € Miroslav Šlapka Kysucké kultúrne stredisko v Čadci
8. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluva o nájme 1/2024
200,00 € Dom kultúry v Čadci Kysucké kultúrne stredisko v Čadci
8. Február 2024
Zmluva o dielo
ZoD 11/2024
100,00 € Viera Strýčková Kysucké kultúrne stredisko v Čadci
8. Február 2024
Zmluva o dielo
ZoD 12/2024
100,00 € Jozef Abafi Kysucké kultúrne stredisko v Čadci
8. Február 2024
Zmluva o dielo
ZoD 10/2024
130,00 € Andrea Juhásová Kysucké kultúrne stredisko v Čadci
8. Február 2024
Zmluva o dielo
ZoD 8/2024
130,00 € Vladimír Mores Kysucké kultúrne stredisko v Čadci
8. Február 2024
Zmluva o dielo
ZoD 9/2024
100,00 € Eva Matysová Kysucké kultúrne stredisko v Čadci
5. Február 2024
Zmluva o dielo
3/2024
130,00 € Vladimír Mores Kysucké kultúrne stredisko v Čadci
5. Február 2024
Zmluva o dielo
4/2024
100,00 € Eva Matysová Kysucké kultúrne stredisko v Čadci