Centrálny register zmlúv

Základná škola, Budovateľská 1992/9, Snina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Apríl 2024
prenájom priestorov
25/2024
0,00 € Marcela Hučková ZŠ Budovateľská Snina
3. Apríl 2024
prenájom telocvične
26/2024
0,00 € Daniel Sivčo ZŠ Budovateľská Snina
27. Marec 2024
servis malého nákladného výťahu
Zmluva o dielo
0,00 € Ľubomír Hančár - ReVyt ZŠ Budovateľská Snina
25. Marec 2024
prenájom nebytových priestorov
18/2024
0,00 € Súkromné centrum poradenstva a prevencie ZŠ Budovateľská Snina
21. Marec 2024
vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb
Dohoda číslo: 24/35/054/50
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Humenné ZŠ Budovateľská Snina
7. Marec 2024
prenájom priestorov
16/2024
0,00 € Slovenský zväz SZZ Vihorlat ZŠ Budovateľská Snina
6. Marec 2024
prenájom telocvične
15/2024
0,00 € Mgr. Veronika Čusová ZŠ Budovateľská Snina
5. Marec 2024
prenájom priestorov
13/2024
0,00 € Marcela Hučková ZŠ Budovateľská Snina
5. Marec 2024
prenájom telocvične
14/2024
0,00 € Daniel Sivčo ZŠ Budovateľská Snina
21. Február 2024
prenájom priestorov
12/2024
0,00 € Marcela Hučková ZŠ Budovateľská Snina
14. Február 2024
prenájom telocvične
11/2024
0,00 € Darina Zimová ZŠ Budovateľská Snina
12. Február 2024
prenájom telocvične
07/2024
0,00 € Ján Gerboc ZŠ Budovateľská Snina
12. Február 2024
prenájom telocvične
10/2024
0,00 € Daniel Sivčo ZŠ Budovateľská Snina
9. Február 2024
bezodplatná dlhodobá výpožička knižničných dokumentov
Zmluva o výpožičke č. 2023_NIVaM-OPNV-ZoV-020
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže ZŠ Budovateľská Snina
7. Február 2024
poskytnutie priestorov na praktické vyučovanie žiakov
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania v šk. r. 2026/2024
0,00 € Stredná odborná škola ZŠ Budovateľská Snina
2. Február 2024
dobrovoľnícka zdravotnícka služba pri LV
08/2024
0,00 € PhDr. Andrea Bačíková ZŠ Budovateľská Snina
30. Január 2024
prenájom telocvične
03/2024
0,00 € Ján Gerboc ZŠ Budovateľská Snina
30. Január 2024
prenájom telocvične
Dodatok č. 1 k NZ č. 162/2023
0,00 € Ida Vasilišinová ZŠ Budovateľská Snina
30. Január 2024
prenájom telocvične
04/2024
0,00 € Štefan Drigan ZŠ Budovateľská Snina
30. Január 2024
prenájom nebytových priestorov
Dodatok č. 4 k NZ č. 147/2017
0,00 € Súkromné centrum poradenstva a prevencie ZŠ Budovateľská Snina