Centrálny register zmlúv

Základná škola, Šmeralova 25, Prešov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Jún 2024
Nájomná zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov
202400060/2024
0,00 € Základná škola Šmeralova Mgr. Ingrid Storinská
4. Jún 2024
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve zo dňa 30.5.2024
202400059/2024
0,00 € Základná škola Šmeralova Slovenská asociácia amerického futbalu
31. Máj 2024
Nájomná zmluva o májme a podnájme nebytových priestorov.
202400057/2024
0,00 € Základná škola Šmeralova Slovenská asociácia amerického futbalu
3. Jún 2024
Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
202400058/2024
0,00 € Základná škola Šmeralova Neuvedené
24. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov.
202400056/2024
0,00 € Základná škola Šmeralova SVB Prostějovská 45, 47, 49, 51, 53 a 55 Prešov
2. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov uzavretá v zmysle z.č.116/19990Zb.
202400054/2024
0,00 € Základná škola Šmeralova M.B.P. Prešov, s.r.o.
2. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov uzavretá v zmysle z.č.116/19990Zb.
202400053/2024
0,00 € Základná škola Šmeralova Bytové družstvo Prešov
2. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov uzavretá v zmysle z.č.116/19990Zb.
202400055/2024
0,00 € Základná škola Šmeralova Bytové družstvo Prešov
1. Máj 2024
Nájomná zmluva o nájme podnájme nebytiových priestorov.
202400052/2024
0,00 € Základná škola Šmeralova Slovenský atletický zväz
20. Apríl 2024
Nájomná zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov.
202400051/2024
0,00 € Základná škola Šmeralova Mgr. Pavol Bujňák
9. Apríl 2024
Nájomná zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov
202400050/2024
0,00 € Základná škola Šmeralova Mgr. Ingrid Storinská
26. Marec 2024
Nájomná zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov
202400049/2024
0,00 € Základná škola Šmeralova Ing. Marcel Trojan
26. Marec 2024
Nájomná zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov
202400048/2024
0,00 € Základná škola Šmeralova Mgr. Anna Rencz
15. Marec 2024
Nájomná zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov č.27032024
202400047/2024
0,00 € Základná škola Šmeralova Klub modernej gymnastiky Laser- Delta Bardejov
14. Marec 2024
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č.04012024
202400046/2024
0,00 € Základná škola Šmeralova Marián Jakub
12. Marec 2024
Nájomná zmluva č. 25032024 o nájme a podnájme nebytových priestorov
202400044/2024
0,00 € Základná škola Šmeralova Mgr. Pavol Bujňák
12. Marec 2024
Príloha 2 k Zmluve č.904 zo dňa 1.1.2015 Objednávka odberateľa na odber tepla
202400045/2024
0,00 € SPRAVBYTKOMFORT a.s. Prešov Základná škola Šmeralova
11. Marec 2024
Príloha č.3 k Zmluve č.904 zo dňa 01.01.2025 Oznámenie o cene tepla
202400041/2024
0,00 € SPRAVBYTKOMFORT a.s. Prešov Základná škola Šmeralova
11. Marec 2024
Príloha č.5 k Zmluve č.904 Oznámenie o výške preddavkových platieb na rok 2024
202400042/2024
0,00 € SPRAVBYTKOMFORT a.s. Prešov Základná škola Šmeralova
11. Marec 2024
Príloha 2.2 k zmluve č.904 zo dňa 1.1.2015 Odberový diagram
202400043/2024
0,00 € SPRAVBYTKOMFORT a.s. Prešov Základná škola Šmeralova