Centrálny register zmlúv

Školský internát, Karpatská 9, Poprad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. August 2022
Kúpna zmluva
5/2022
0,00 € B & B SLOVAJ Zuzana Budzáková Školský internát, Karpatská 9, Poprad
18. November 2022
Dohoda o odbere tepla k Zmluve č. ZM-T-216/2017
9/2022
0,00 € Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. Školský internát, Karpatská 9, Poprad
11. November 2022
Zmluva o ubytovaní a stravovaní v Školskom internáte pre účastníkov programu Scani Mladí profesionáli
7/2022
0,00 € Scania Slovakia s.r.o. Školský internát, Karpatská 9, Poprad
30. November 2022
Zmluva o združenej dodávke plynu
9107124883
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Školský internát, Karpatská 9, Poprad
16. November 2022
Zamestnávateľská zmluva
100013399
0,00 € STABILITA, d.d.s., a.s. Školský internát, Karpatská 9, Poprad
17. August 2022
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach
06/2022
0,00 € Velička spol. s r.o. Školský internát, Karpatská 9, Poprad
18. November 2022
Kúpna zmluva
8/2022
2 042,25 € XLSK Nábytok s.r.o. Školský internát, Karpatská 9, Poprad