Centrálny register zmlúv

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Marec 2023
Príkazná zmluva
17/2023
150,00 € Ivana Jančová Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou
22. Marec 2023
Príkazná zmluva
18/2023
150,00 € Zuzana Jančová Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou
16. Marec 2023
Príkazná zmluva
12/2023
80,00 € PaedDr. Oľga Švedová Hornozemplínska knižnica Vranov n. T.
16. Marec 2023
Príkazná zmluva
13/2023
100,00 € RNDr. Peter Jurčovič Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou
16. Marec 2023
Príkazná zmluva
14/2023
200,00 € Mgr. Juraj Bača Hornozemplínska knižnica Vranov n. T.
16. Marec 2023
Príkazná zmluva
15/2023
200,00 € Mgr. Emília Ondušková Hornozemplínska knižnica Vranov n. T.
16. Marec 2023
Príkazná zmluva
16/2023
200,00 € Mgr. art. František Balog, Dis. art. Hornozemplínska knižnica Vranov n. T.
9. Marec 2023
Príkazná zmluva
11/2023
80,00 € PaedDr. Oľga Švedová Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou
8. Marec 2023
Príkazná zmluva
9/2023
150,00 € Mgr. Miroslav Chytra Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou
8. Marec 2023
Príkazná zmluva
10/2023
150,00 € Mgr. Jozef Tušim Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou
6. Marec 2023
Zmluva o zabezpečení hostingu a prevádzky automatizovaného knižničného informačného systému
7/2023
1 974,00 € SVOP, spol. s.r.o. Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou
6. Marec 2023
Príkazná zmluva
8/2023
150,00 € Mgr. Eva Lešková Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou
24. Február 2023
Príkazná zmluva
5/2023
150,00 € Mgr. Viera Urigová Hornozemplínska knižnica Vranov n. T.
24. Február 2023
Príkazná zmluva
6/2023
150,00 € Mgr. Emília Ondušková Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou
10. Február 2023
Príkazná zmluva
134/2022
300,00 € Ján Gerboc Hornozemplínska knižnica Vranov n. T.
10. Február 2023
Príkazná zmluva
4/2023
150,00 € Mgr. Stanislav Soták Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou
10. Február 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
143/2022
201 695,56 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej Republiky Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou
9. Február 2023
Príkazná zmluva
131/2022
75,00 € Mgr. Lucia Kanašová Hornozemplínska knižnica Vranov n. T.
9. Február 2023
Príkazná zmluva
133/2022
100,00 € Mário Jenčo Hornozemplínska knižnica Vranov n. T.
9. Február 2023
Príkazná zmluva
132/2022
150,00 € Mgr. art. Miriam Petráňová, ArtD. Hornozemplínska knižnica Vranov n. T.