Centrálny register zmlúv

Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Február 2024
Zmluva o dielo: Spracovanie ročnej účtovnej uzávierky a Inventarizácie ku 31.12.2023
3/2024
175,00 € Mária Kosturková Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni
13. Február 2024
Výpomoc pri ozvučovaní – Fašiangový turoň 10.2.2024 KD Forbasy
02/2024
30,00 € František Sás Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni
31. Január 2024
Prenájom nebytových priestorov - Mierova 42, Stará Ľubovňa
01/2024
200,00 € Ing. Marián Fedák Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni
28. November 2023
nájomné - Dom kultúry
54/2023
415,00 € Mesto Stará Ľubovňa Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni
29. December 2023
Tvorba odborného článku do zborníka na základe primárneho výskumu a jeho jazyková úprava v rámci projektu „SVJATA ROŽDESTVA V ĽUBOVŇANSKIM REGIOŇI“.
69/2023
70,00 € Mária Hlinková Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni
29. December 2023
Tvorba odborného článku do zborníka na základe primárneho výskumu a jeho jazyková úprava v rámci projektu „SVJATA ROŽDESTVA V ĽUBOVŇANSKIM REGIOŇI“.
61/2023
0,00 € Milan Ščigulinský, JUDr. Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni
29. December 2023
Tvorba odborného článku do zborníka na základe primárneho výskumu a jeho jazyková úprava v rámci projektu „SVJATA ROŽDESTVA V ĽUBOVŇANSKIM REGIOŇI“.
64/2023
70,00 € Ing. Peter Štofaňák, PhD. Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni
29. December 2023
Tvorba odborného článku do zborníka na základe primárneho výskumu a jeho jazyková úprava v rámci projektu „SVJATA ROŽDESTVA V ĽUBOVŇANSKIM REGIOŇI“.
68/2023
140,00 € Eva Fáberová Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni
29. December 2023
Vystúpenie ženskej speváckej skupiny Litmanivka s rusínskymi koledami v rámci podujatia „SVJATA ROŽDESTVA V ĽUBOVŇANSKIM REGIOŇI“ v Starej Ľubovni.
65/2023
200,00 € Katarína Čandíková Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni
29. December 2023
Tvorba odborného článku do zborníka na základe primárneho výskumu a jeho jazyková úprava v rámci projektu „SVJATA ROŽDESTVA V ĽUBOVŇANSKIM REGIOŇI“.
62/2023
70,00 € Mikuláš Koneval Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni
29. December 2023
Tvorba odborného článku do zborníka na základe primárneho výskumu a jeho jazyková úprava v rámci projektu „SVJATA ROŽDESTVA V ĽUBOVŇANSKIM REGIOŇI“.
63/2023
0,00 € Helena Dicová Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni
29. December 2023
Tvorba odborného článku do zborníka na základe primárneho výskumu a jeho jazyková úprava v rámci projektu „SVJATA ROŽDESTVA V ĽUBOVŇANSKIM REGIOŇI“.
67/2023
50,00 € Ivan Bulík Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni
29. December 2023
Tvorba odborného článku do zborníka na základe primárneho výskumu a jeho jazyková úprava v rámci projektu „SVJATA ROŽDESTVA V ĽUBOVŇANSKIM REGIOŇI“.
66/2023
200,00 € Mgr. Katarína Babčáková, PhD. Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni
28. November 2023
Poistná zmluva - Havarijné poistenie SMV
56/2023
238,80 € Union poisťovňa, a.s. Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni
28. November 2023
Poistná zmluva - PZP
55/2023
95,00 € Union poisťovňa, a.s. Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni
28. November 2023
Poistná zmluva - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
57/2023
49,12 € Union poisťovňa, a.s. Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni
29. November 2023
Naša Vansovej Lomnička - vystúpenie sólistu na galaprograme
60/2023
50,00 € Martin Kaleta Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni
28. November 2023
Slávnosti Poľsko-goralskej kultúry - Vystúpenie FSk Taľar
58/2023
150,00 € Ladislav Pavelčík Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni
28. November 2023
Slávnosti Poľsko-goralskej kultúry - vystúpenie Fsk Ružbašan
59/2023
150,00 € Peter Fabis Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni
15. November 2023
servis PC
53/2023
80,00 € Mgr. Martin Petija Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni