Centrálny register zmlúv

Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Jún 2022
Príkazná zmluva
19/2022
70,00 € Adela Forrai art. Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni
10. Október 2022
Folklórne vystúpenie - Ľubovniansky jarmok
50/2022
100,00 € Bc.Zuzana Horanská Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni
20. Júl 2022
AMFO 2022 krajská súťaž - tanečné vystúpenie na vernisáži výstavy dňa 10.6.2022 Vyšné Ružbachy
30/2022
130,00 € Danchyn-Brezhynska Viktoriya Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni
6. Október 2022
Divadelné predstavenie HORÚCA SPŔCHA
46/2022
15,00 € Divadlo komédie Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni
27. Jún 2022
Vystúpenie FSk TAĽAR z Novej Ľubovne na „Festivale duchovnej piesne- 27. roč.“
28/2022
50,00 € Emília Pečarková Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni
12. August 2022
Lackovský košík - vystúpenie sólistky
40/2022
30,00 € Emília Selepová Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni
19. August 2022
Škola tanca - Tance z obce Oľšavica na Spiši - vystúpenie ĽH Filipa Žigu
43/2022
550,00 € Filip Žiga Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni
3. November 2022
Folklórne slávnosti piesní a tancov 44. roč. pri príležitosti 78. výročia SNP - grant FPKNM
53/2022
3 000,00 € Fond na podporu kultúry národnostných menšín Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni
2. Jún 2022
Príkazná zmluva
18/2022
100,00 € Ivona Majirská Partiková Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni
22. Jún 2022
Naša Vansovej Lomnička - predseda poroty
21/2022
170,00 € Ján Petrík Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni
12. August 2022
Ružbašské trhy folklóru - konferans
33/2022
150,00 € JUDr. Katarína Tomesová Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni
3. November 2022
koncert "80 MINULI SJA MOJI ROČKY, MINULI"
54/2022
15,00 € KLUB MLADÝCH mesta Hanušovce nad Topľou Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni
10. Október 2022
Folklórne vystúpenie - Ľubovniansky jarmok
51/2022
300,00 € Kristína Leškovská Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni
10. Október 2022
Folklórne vystúpenie -Ľubovniansky jarmok
52/2022
250,00 € Ľudmila Barlíková Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni
10. Október 2022
Folklórne vystúpenie - Ľubovniansky jarmok
48/2022
150,00 € Mária Kaňová Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni
12. August 2022
Ružbašské trhy folklóru - vystúpenie sólistky
35/2022
50,00 € Mária Špirková Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni
12. August 2022
Lackovský košík - vystúpenie sólistky
39/2022
50,00 € Mária Špirková Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni
27. Jún 2022
Vystúpenie Cirkevného zboru sv- Ondreja z Chmeľnice na „Festivale duchovnej piesne- 27. roč.“
26/2022
100,00 € Marta Krafčíková Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni
2. Jún 2022
Zmluva o dielo
16/2022
0,00 € Mgr. Alena Jarembinská Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni
22. Jún 2022
Naša Vansovej Lomnička - porota
22/2022
140,00 € Mgr. Art. Igor Hrabinský Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni