Centrálny register zmlúv

Základná škola, Slnečná 422, Spišský Štiavnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služby - servisu PC a správa počítačovej sieti
Z2023-01
8 640,00 € Maroš Javorský, 3DATA Základná škola, Slnečná 422, Spišský Štiavnik
28. December 2022
Dodatok k mandátnej zmluve zo dňa 01.09.2014
Z2022-17
55,00 € Martin Majerčák Základná škola, Slnečná 422, Spišský Štiavnik
6. December 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 1-802627857546
Z2022-13
989,04 € Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Slnečná 422, Spišský Štiavnik
6. December 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 1-802627711885
Z2022-14
989,04 € Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Slnečná 422, Spišský Štiavnik
6. December 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 1-802627478346
202215
96,29 € Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Slnečná 422, Spišský Štiavnik
6. December 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 1-802627289491
202216
48,29 € Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Slnečná 422, Spišský Štiavnik
30. August 2022
Zmluva o dodávke výsekového mäsa a mäsových výrobkov, potravinového tovaru
Z2022-09
0,00 € MÄSO-TATRY, s.r.o. Základná škola, Slnečná 422, Spišský Štiavnik
30. August 2022
Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravinového a nepotravinového tovaru
Z2022-10
9 900,00 € COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo Základná škola, Slnečná 422, Spišský Štiavnik
30. August 2022
Rámcová kúpna zmluva na dodávku mrazeného tovaru a potravinárskych výrobkov
Z2022-11
0,00 € INMEDIA, spol. s.r.o. Základná škola, Slnečná 422, Spišský Štiavnik
31. August 2022
Zmluva o výpožička hnuteľnej veci, motorového vozidla
Z2022-12
0,00 € Obec Spišský Štiavnik Základná škola, Slnečná 422, Spišský Štiavnik
4. Júl 2022
Zmluva o poskytovaní služby - servisu PC a správa počítačovej sieti
Z2022-08
2 880,00 € Maroš Javorský, 3DATA Základná škola, Slnečná 422, Spišský Štiavnik
22. Jún 2022
Dohoda č. 7 o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu
Dohoda č. 7
1 095,04 € Obec spišský šitavnik Základná škola, Slnečná 422, Spišský Štiavnik
22. Jún 2022
Dohoda č. 8 o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu
Dohoda č. 8
215,22 € Obec Spišský Štiavnik Základná škola, Slnečná 422, Spišský Štiavnik
31. Máj 2022
Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve
č. 039/BO/PJ/2022
0,00 € BRANTNER Poprad s.r.o. Základná škola, Slnečná 422, Spišský Štiavnik