Centrálny register zmlúv

Základná škola, M. R. Štefánika 2007, Čadca

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Marec 2023
Darovacia zmluva uzatvorená na základe § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka
4/2023
200,00 € Ing. Katarína Privarová Základná škola, M. R. Štefánika 2007, Čadca
7. Február 2023
Kolektívna zmluva
32022
0,00 € Základná organizácia OZ PŠaV pri Základnej škole, M.R. Štefánika 2007 Základná škola, M. R. Štefánika 2007, Čadca
3. Február 2023
Dohoda o úhrade prevádzkových nákladov
2/2023
0,00 € Základná umelecká škola Ul. M. R. Štefánika 2007 Základná škola, M. R. Štefánika 2007, Čadca
12. Január 2023
Zmluva o spolupráci
84/2023/FF UMB - PP
0,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Základná škola, M. R. Štefánika 2007, Čadca
6. Január 2023
Rámcová dohoda na dodanie potravín ,, Mlieko a mliečne výrobky"
ŠJ 5/23
36 608,34 € Omnia Gastro, s.r.o. Základná škola, M. R. Štefánika 2007, Čadca
6. Január 2023
Rámcová dohoda na dodanie potravín ,,Mäso a mäsové výrobky"
ŠJ 2/23
47 392,96 € Mäsiarstvo SK, s.r.o. Základná škola, M. R. Štefánika 2007, Čadca
6. Január 2023
Rámcová dohoda na dodanie potravín ,,Ovocie a zelenina"
ŠJ 6/23
34 867,05 € Milan Delinčák - Bukov veľkoobchod ovocie - zelenina Základná škola, M. R. Štefánika 2007, Čadca
6. Január 2023
Rámcová dohoda na dodanie potravín ,,Rôzne potravinárske výrobky, mlynské výrobky, oleje a vajcia"
ŠJ 4/23
28 759,44 € Omnia Gastro, s.r.o. Základná škola, M. R. Štefánika 2007, Čadca
6. Január 2023
Rámcová dohoda na dodanie potravín ,,Spracované ovocie a zelenina"
ŠJ 7/23
23 178,42 € Nordfood s.r.o. Základná škola, M. R. Štefánika 2007, Čadca
6. Január 2023
Rámcová dohoda na dodanie potravín ,,Spracované a konzervované ryby"
ŠJ 3/23
8 929,56 € Omnia Gastro, s.r.o. Základná škola, M. R. Štefánika 2007, Čadca
28. December 2022
Zmluva o obstaraní zájazdu uzavretá v zmysle § 170/2018 Z.z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Z 19/2022
5 000,00 € Detská rekreácia s.r.o. Základná škola, M. R. Štefánika 2007, Čadca
6. December 2022
Dodatok č. 3 zmluvy číslo: 05/2009 uzatvorenej v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka
Dodatok č. 3 zmluvy číslo 05/2009
360,00 € Ján Olešňan Základná škola, M. R. Štefánika 2007, Čadca
30. November 2022
Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
SZ2022/ZA 1013
0,00 € Espik Group s.r.o. Základná škola, M. R. Štefánika 2007, Čadca
30. November 2022
Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode na dodanie potravín ,, Rôzne potravinárske výrobky, mlynské výrobky a škrob"
ŠJ 558/22
0,00 € Omnia Gastro, spol. s r.o. Základná škola, M. R. Štefánika 2007, Čadca
30. November 2022
Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode na dodanie potravín "Ryby, vajcia, oleje a tuky"
ŠJ 559/22
0,00 € Omnia Gastro, spol. s r.o. Základná škola, M. R. Štefánika 2007, Čadca
30. November 2022
Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode na dodanie potravín "Mliečne výrobky"
ŠJ 560/22
0,00 € Omnia Gastro, spol. s r.o. Základná škola, M. R. Štefánika 2007, Čadca
21. Október 2022
Zmluva o zájazde uzatvorená podľa § 16 a súv. zák. č. 170/2018 Z.z.
Z 16/2022
6 320,00 € CK Slniečko spol. s r.o. Základná škola, M. R. Štefánika 2007, Čadca
17. Október 2022
Darovacia zmluva uzatvorená v súlade s § 628 Občianského zákonníka v platnom znení medzi zmluvnými stranami
Z 13/2022
1 000,00 € FEMINA GYN s.r.o. Základná škola, M. R. Štefánika 2007, Čadca
17. Október 2022
Darovacia zmluva uzatvorená na základe § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka
Darovacia zmluva uzatvorená na základe § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka
2 003,63 € Nadácia Spoločne pre región Základná škola, M. R. Štefánika 2007, Čadca
17. Október 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
Z 15/2022
16,00 € Súkromné CVČ Žirafa Základná škola, M. R. Štefánika 2007, Čadca