Centrálny register zmlúv

Základná škola, Kráľovohoľská 413, Šumiac

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Marec 2024
Dodatok č.2 k zmluve č.KŠ/ZO/2022KŠ10119-4 o poskytovaní služieb v oblasti kyberšikany v znení dodatku č.1
-CRZ-
0,00 € Dosťbolo.sk, s.r.o. ZŠ Šumiac
13. Marec 2024
Kolektívna zmluva
-CRZ-
0,00 € ZO OZ PŠaV pri Základnej škole, 976 71 Šumiac, ZŠ Šumiac
13. Marec 2024
Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu
-CRZ-
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby ZŠ Šumiac
9. Marec 2024
Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty
-CRZ-
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. ZŠ Šumiac
9. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva
-CRZ-
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. ZŠ Šumiac
8. Február 2024
Zmluva o dielo
-CRZ-
3 560,00 € Marek Pokoš ZŠ Šumiac
8. Február 2024
Zmluva o dielo
-CRZ-
4 290,00 € Milan Pokoš ZŠ Šumiac
19. September 2023
Zmluva o uverejnení inzercie
QUO-85499-G4P6/0
105,60 € MEDIATEL spol. s r.o. ZŠ Šumiac
11. September 2023
Vzájomná spolupráca v rámci NP POP3
2023 KGR POP3ZŠ PKPO 769
0,00 € NIVAM ZŠ Šumiac
27. Jún 2023
Darovacia zmluva
-CRZ-
300,00 € ZOFF spol. s r.o. ZŠ Šumiac
8. Február 2023
Zmluva o vykonávaní služieb bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi
76/01/2023/82/P
0,00 € PYROBOSS,s.r.o. ZŠ Šumiac
8. Február 2023
Dohoda o zabezpečení adaptačného vzdelávania PA
-CRZ-
0,00 € Centrum poradenstva a prevencie ZŠ Šumiac
6. Február 2023
Dohoda o spolupráci
-CRZ-
0,00 € Centrum poradenstva a prevencie ZŠ Šumiac
25. November 2022
Darovacia zmluva
-CRZ-
245,04 € STIGA Slovakia,s.r.o. ZŠ Šumiac
9. November 2022
Dodatok k Zmluve č.2019 MP NP PoP
Dodatok k zmluve č.1
0,00 € MPC ZŠ Šumiac
9. November 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
-CRZ-
0,00 € SZUŠ ZŠ Šumiac