Centrálny register zmlúv

Základná škola s materskou školou, Imre Madácha 3, Dolná Strehová

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. November 2023
Zmluva o dielo
EXT_019/2023
194 353,85 € KUBKOSTAV, s.r.o. Dolná Strehová ZŠ s MŠ
20. November 2023
Zmluva o združenej dodávke plynu neregulovaná
EXT_003/2024
0,00 € Stredoslovenská energetika Dolná Strehová ZŠ s MŠ
3. November 2023
Kúpna zmluva - rámcová číslo ZV034/23
EXT_018/2023
0,00 € ATC-JR, s.r.o. Dolná Strehová ZŠ s MŠ
19. Október 2023
Zamestnávateľská zmluva DDS
EXT_017/2023
0,00 € UNIQA D.D.S., a.s. Dolná Strehová ZŠ s MŠ
12. Október 2023
Zmluva o zájazde
EXT_002/2024
6 755,00 € WACHUMBA ck Dolná Strehová ZŠ s MŠ
2. Október 2023
Poistenie zodpovednosti za škodu - poistná zmluva č. 11-322950
EXT_016/2023
263,35 € Union poisťovňa Dolná Strehová ZŠ s MŠ
29. September 2023
Poistná zmluva č. 111150030
EXT_014/2023
247,23 € Union poisťovňa Dolná Strehová ZŠ s MŠ
29. September 2023
Poistná zmluva č. 111150029
EXT_015/2023
26,40 € Union poisťovňa Dolná Strehová ZŠ s MŠ
18. September 2023
Kúpna zmluva
EXT_012/2023
0,00 € Ryba Žilina spol. s. r. o. Dolná Strehová ZŠ s MŠ
18. September 2023
Kúpna zmluva
EXT_013/2023
0,00 € KOLIBA Trade. s.r.o. Dolná Strehová ZŠ s MŠ
12. September 2023
Zmluva o všeobecných nákupných podmienkach
EXT_011/2023
0,00 € Domäsko s.r.o. Dolná Strehová ZŠ s MŠ
6. September 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
EXT_001/2024
0,00 € Stredoslovenská energetika Dolná Strehová ZŠ s MŠ
6. September 2023
Rámcová kúpna zmluva
EXT_007/2023
0,00 € INMEDIA, spol. s r.o. Dolná Strehová ZŠ s MŠ
6. September 2023
Kúpna zmluva
EXT_008/2023
0,00 € Ján Machovič EDEN Dolná Strehová ZŠ s MŠ
6. September 2023
Kúpna zmluva
EXT_009/2023
0,00 € M FRUIT s.r.o. Dolná Strehová ZŠ s MŠ
6. September 2023
Rámcová dohoda č. 03/2023
EXT_010/2023
0,00 € Tiwa, s.r.o. Veľký Krtíš Dolná Strehová ZŠ s MŠ
28. August 2023
Zmluva č.2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_144
EXT_006/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Dolná Strehová ZŠ s MŠ
4. Júl 2023
Zmluva o spolupráci
EXT_005/2023
0,00 € JEEL, s.r.o. Dolná Strehová ZŠ s MŠ
26. Máj 2023
Zmluva č. 633/2023/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023
EXT_004/2023
274,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Dolná Strehová ZŠ s MŠ
13. Apríl 2023
Kolektívna zmluva
INT_002/2023
0,00 € Dolná Strehová ZŠ s MŠ