Centrálny register zmlúv

Základná škola, Štvrť SNP 1415/49, Galanta

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
08/2024
0,00 € Základná škola
26. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
09/2024
0,00 € Základná škola
18. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
07/2024
0,00 € Základná škola
24. Máj 2024
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy a Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny
-CRZ-
0,00 € Základná škola
21. Máj 2024
Zmluva o prenájme priestorov
-CRZ-
0,00 € Základná škola
10. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
-CRZ-
0,00 € Základná škola
6. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
-CRZ-
0,00 € Základná škola
23. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
3/2024
0,00 € Základná škola
23. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
06/2024
0,00 € Základná škola
4. Apríl 2024
Rámcová zmluva o spolupráci
25008
0,00 € Základná škola
1. Marec 2024
Kúpna zmluva
-CRZ-
0,00 € Základná škola
13. Február 2024
Návrh poistnej zmluvy
-CRZ-
0,00 € Základná škola
13. Február 2024
Návrh poistnej zmluvy
-CRZ-
0,00 € Základná škola
10. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
04/2024
0,00 € Základná škola
31. December 2023
Poistná zmluva
-CRZ-
0,00 € Základná škola
19. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
03/2024
0,00 € Základná škola
19. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
02/2024
0,00 € Základná škola
19. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
01/2024
0,00 € Základná škola
19. December 2023
Zmluva o poskytutí služieb
-CRZ-
0,00 € Základná škola
29. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
21/2023
0,00 € Základná škola