Centrálny register zmlúv

Obec Potônske Lúky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Február 2023
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
1 380,00 € obec Potônske Lúky Ing. Anna Trenčanská
2. Február 2023
Nájomná zmluva o nájme bytu 1-161-2022
1-161-2022
0,00 € obec Potônske Lúky Magdaléna Bellová
2. Február 2023
Nájomná zmluva o nájme bytu 2-161-2022
Nájomná zmluva o nájme bytu 2-161-2022
0,00 € obec Potônske Lúky Darina Skácelová
2. Február 2023
Nájomná zmluva o nájme bytu 3-161-2022
Nájomná zmluva o nájme bytu 3-161-2022
0,00 € obec Potônske Lúky Ladislav Pudmerický
2. Február 2023
Nájomná zmluva o nájme bytu 4-161-2022
Nájomná zmluva o nájme bytu 4-161-2022
0,00 € obec Potônske Lúky Marta Brunczviková
2. Február 2023
Nájomná zmluva o nájme bytu 5-161-2022
Nájomná zmluva o nájme bytu 5-161-2022
0,00 € obec Potônske Lúky Helena Pudmerická
2. Február 2023
Nájomná zmluva o nájme bytu 6-161-2022
Nájomná zmluva o nájme bytu 6-161-2022
0,00 € obec Potônske Lúky Kristián Tomanovič
2. Február 2023
Nájomná zmluva o nájme bytu 7-161-2022
Nájomná zmluva o nájme bytu 7-161-2022
0,00 € obec Potônske Lúky Peter Kučera
2. Február 2023
Nájomná zmluva o nájme bytu 8-161-2022
Nájomná zmluva o nájme bytu 8-161-2022
0,00 € obec Potônske Lúky Tomáš Kún
2. Február 2023
Nájomná zmluva o nájme bytu 9-161-2022
Nájomná zmluva o nájme bytu 9-161-2022
0,00 € obec Potônske Lúky Ibolya Csomorová
2. Február 2023
Nájomná zmluva o nájme bytu A-1-2022
Nájomná zmluva o nájme bytu A-1-2022
0,00 € obec Potônske Lúky Silvia Képesi Jamrichová
2. Február 2023
Nájomná zmluva o nájme bytu A-2-2022
Nájomná zmluva o nájme bytu A-2-2022
0,00 € obec Potônske Lúky Adrián Csomor
2. Február 2023
Nájomná zmluva o nájme bytu B-1-2022
Nájomná zmluva o nájme bytu B-1-2022
0,00 € obec Potônske Lúky Gabriel Világi
2. Február 2023
Nájomná zmluva o nájme bytu B-2-2022
Nájomná zmluva o nájme bytu B-2-2022
0,00 € o Helena Kutaková
2. Február 2023
Nájomná zmluva o nájme bytu B-3-2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru 1-2023-157
0,00 € obec Potônske Lúky László Szilvásy
2. Február 2023
Nájomná zmluva o nájme bytu B-3-2022
Nájomná zmluva o nájme bytu B-3-2022
0,00 € obec Potônske Lúky Radovan Czanik
10. Január 2023
Dodatok k Zmluve č 27/2002 o poskytovaní služieb na úseku odpadového hospodárstva
Dodatok k Zmluve č 27/2002 o poskytovaní služieb na úseku odpadového hospodárstva
0,00 € GULÁZSI s. r. o. Obec Potônske Lúky
20. December 2022
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
220/2023
0,00 € NOWAS s.r.o. Obec Potônske Lúky
21. December 2022
Poistná zmluva - Poistenie majetku
11-422823
583,44 € Union poisťovňa, a.s. Obec Potônske Lúky
6. December 2022
Zmluva o balíkovom účte
Zmluva o balíkovom účte
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Potônske Lúky