Centrálny register zmlúv

Základná škola, Devínska 12, Nové Zámky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Február 2024
Nájomná zmluva 2_2024
-CRZ-
0,00 € Adrián Popova Základná škola, Devínska 12, Nové Zámky
6. Február 2024
Dodatok k zmluve o posk. ver. služieb
-CRZ-
0,00 € Slovak Telekom, a. s. Základná škola, Devínska 12, Nové Zámky
18. Január 2024
DF ZŠ 2023
-CRZ-
0,00 € Základná škola, Devínska 12, Nové Zámky
18. Január 2024
DF ŠJ 2023
-CRZ-
0,00 € Základná škola, Devínska 12, Nové Zámky
18. Január 2024
Objednávky 2023
-CRZ-
0,00 € Základná škola, Devínska 12, Nové Zámky
8. Január 2024
Nájomná zmluva 1_2024
-CRZ-
575,00 € Štefan Lebó Základná škola, Devínska 12, Nové Zámky
19. Október 2023
Zmluva o inštalácii a prevádzke FV elektrárne 323/23/CEZ
-CRZ-
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Základná škola, Devínska 12, Nové Zámky
9. Október 2023
DF ZŠ III. kvartál 2023
-CRZ-
0,00 € Základná škola, Devínska 12, Nové Zámky
9. Október 2023
DF ŠJ III. kvartál 2023
-CRZ-
0,00 € Základná škola, Devínska 12, Nové Zámky
9. Október 2023
Objednávky III. kvartál 2023
-CRZ-
0,00 € Základná škola, Devínska 12, Nové Zámky
4. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
-CRZ-
0,00 € Veselá veda Slovensko o.z. Základná škola, Devínska 12, Nové Zámky
3. Október 2023
Dodatok č. 002 k Zmluve 9100074197 o dodávke plynu
-CRZ-
7 827,05 € Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Základná škola, Devínska 12, Nové Zámky
3. Október 2023
Dodatok č. 002 k Zmluve 9102969186 o dodávke plynu
-CRZ-
21 254,15 € Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Základná škola, Devínska 12, Nové Zámky
3. Október 2023
Dodatok č. 002 k Zmluve 9100074207 o dodávke plynu
-CRZ-
96 663,17 € Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Základná škola, Devínska 12, Nové Zámky
29. September 2023
Dodatok č. 002 k Zmluve 9100074197 o dodávke plynu
-CRZ-
7 827,05 € Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Základná škola, Devínska 12, Nové Zámky
29. September 2023
Dodatok č. 002 k Zmluve 9102969186 o dodávke plynu
-CRZ-
21 254,15 € Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Základná škola, Devínska 12, Nové Zámky
29. September 2023
Dodatok č. 002 k Zmluve 9100074207 o dodávke plynu
-CRZ-
96 663,17 € Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Základná škola, Devínska 12, Nové Zámky
28. September 2023
Nájomná zmluva 6/2023
-CRZ-
0,00 € FKM Nové Zámky Základná škola, Devínska 12, Nové Zámky
19. September 2023
Nájomná zmluva 7/2023
-CRZ-
0,00 € Peter Lojko Základná škola, Devínska 12, Nové Zámky
9. August 2023
Zmluva o spolupráci
-CRZ-
0,00 € LUNYS, s. r. o. Základná škola, Devínska 12, Nové Zámky