Centrálny register zmlúv

Základná škola Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským - Corvin Mátyás Alapiskola, Školská 6, Kolárovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Január 2024
Zmluva o poskytovaní balíčka služieb Zborovňa Komplet č. VK/24/01/006
VK/24/01/006
307,87 € KOMENSKY, s.r.o. Základná škola Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským - Corvin Mátyás Alapiskola, Školská 6, Kolárovo
25. Január 2024
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
10-001/2024
0,00 € KOMENSKY, s.r.o. Základná škola Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským - Corvin Mátyás Alapiskola, Školská 6, Kolárovo
16. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2024/001
0,00 € Základná škola Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským - Corvin Mátyás Alapiskola, Školská 6, Kolárovo Centrum voľného času
15. Január 2024
Dodatok č.12 k zmluve dodávke a odbere tepla č. 19/2015 C
19/2015 C
0,00 € Kolbyt, s.r.o. Základná škola Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským - Corvin Mátyás Alapiskola, Školská 6, Kolárovo
3. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1/2023
0,00 € Základná škola Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským - Corvin Mátyás Alapiskola, Školská 6, Kolárovo Centrum voľného času
27. September 2023
Zmluva o spolupráci pri usporiadaní verejnej zbierky Biela Pastelka 2023
82/2023
0,00 € Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Základná škola Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským - Corvin Mátyás Alapiskola, Školská 6, Kolárovo
24. August 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_297
2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_297
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Základná škola Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským - Corvin Mátyás Alapiskola, Školská 6, Kolárovo
7. Marec 2023
Darovacia zmluva
21/2023
199,50 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - Fakulta stredoeurópskych štúdií Základná škola Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským - Corvin Mátyás Alapiskola, Školská 6, Kolárovo
30. August 2022
Dodatok č.9 k zmluve o dodávke a odbere tepla č. 19/2015 C
19/2015 C
0,00 € KolByt, s.r.o. Základná škola Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským - Corvin Mátyás Alapiskola, Školská 6, Kolárovo
15. Júl 2022
Kúpna zmluva - mlieka a mliečných výrobkov
62/2022
0,00 € RAJO s.r.o. Základná škola Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským - Corvin Mátyás Alapiskola, Školská 6, Kolárovo
20. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančného daru
42/2022
78,40 € DUEL-PRESS, s.r.o. Základná škola Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským - Corvin Mátyás Alapiskola, Školská 6, Kolárovo
2. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
35-001/2022
0,00 € PcProfi, s.r.o. Základná škola Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským - Corvin Mátyás Alapiskola, Školská 6, Kolárovo
2. Máj 2022
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
35-002/2022
0,00 € PcProfi, s.r.o. Základná škola Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským - Corvin Mátyás Alapiskola, Školská 6, Kolárovo
26. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
32/2022
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Základná škola Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským - Corvin Mátyás Alapiskola, Školská 6, Kolárovo
26. Apríl 2022
Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu č. RA - SNCA/20192533
33-001/2022
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Slovenská národná certifikačná autorita Základná škola Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským - Corvin Mátyás Alapiskola, Školská 6, Kolárovo
26. Apríl 2022
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA-SNCA/20192534
33-002/2022
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Základná škola Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským - Corvin Mátyás Alapiskola, Školská 6, Kolárovo
12. Apríl 2022
Zmluva o výpožičke
30/2022
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - Fakulta stredoeurópskych štúdií Základná škola Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským - Corvin Mátyás Alapiskola, Školská 6, Kolárovo