Centrálny register zmlúv

Nitriansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2116/2023
0,00 € DKN RESORTS s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
21. Jún 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte č. 7000408956/8180
1658/2024
0,00 € Štátna pokladnica Nitriansky samosprávny kraj
21. Jún 2024
Zmluva na dodanie tovaru
410/2024/OŠMaŠ
6 639,38 € Cairos s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
21. Jún 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
1652/2024
0,00 € Mesto Nitra Nitriansky samosprávny kraj
21. Jún 2024
Zámenná zmluva
1667/2024
0,00 € Mgr. Mária Šimonová a Ing. Daniel Jurčík Nitriansky samosprávny kraj
21. Jún 2024
Zmluva o dielo
1675/2024
16 581,00 € STAVMAT Kovarce s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
18. Jún 2024
Obnova chodníka a zveľaďovanie verejného priestranstva
1112/2024
5 000,00 € Obec Pohranice Nitriansky samosprávny kraj
18. Jún 2024
Zmluva o dielo 1660/2024/MAJ
1660/2024/MAJ
11 220,00 € nova atelier s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
18. Jún 2024
ZMLUVA č. 422/2024 o poskytnutí dotácie na podporu sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov
422/2024
2 800,00 € Dom v stráni Nitriansky samosprávny kraj
18. Jún 2024
ZMLUVA č. 421/2024 o poskytnutí dotácie na podporu sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov
421/2024
2 800,00 € Domov Jesienka Šurany Nitriansky samosprávny kraj
18. Jún 2024
ZMLUVA č. 420/2024 o poskytnutí dotácie na podporu sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov
420/2024
2 500,00 € Spoločnosť nápomocná autistom - SPONA Nitriansky samosprávny kraj
18. Jún 2024
ZMLUVA č. 423/2024 o poskytnutí dotácie na podporu sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov
423/2024
2 800,00 € SVETLO PRE OLICHOV Nitriansky samosprávny kraj
18. Jún 2024
ZMLUVA č. 424/2024 o poskytnutí dotácie na podporu sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov
424/2024
2 800,00 € "KREATÍV PLUS" Nitriansky samosprávny kraj
18. Jún 2024
ZMLUVA č. 425/2024 o poskytnutí dotácie na podporu sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov
425/2024
2 500,00 € ZO-zväzu postihnutých civilizačnými chorobami v SR Nitriansky samosprávny kraj
18. Jún 2024
ZMLUVA č. 416/2024 o poskytnutí dotácie na podporu sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov
416/2024
3 000,00 € EFFETA - stredisko Sv. Františka Saleského Nitriansky samosprávny kraj
18. Jún 2024
ZMLUVA č. 417/2024 o poskytnutí dotácie na podporu sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov
417/2024
2 500,00 € Slovenský zväz telesne postihnutých, republiková špecifická organizácia ťažko telesne postihnutých a vozíčkárov v Nitre Nitriansky samosprávny kraj
18. Jún 2024
ZMLUVA č. 418/2024 o poskytnutí dotácie na podporu sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov
418/2024
2 500,00 € Správa zariadení sociálnych služieb Nitriansky samosprávny kraj
18. Jún 2024
ZMLUVA č. 419/2024 o poskytnutí dotácie na podporu sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov
419/2024
2 800,00 € Občianske združenie Čerešnička BARACHA Nitriansky samosprávny kraj
18. Jún 2024
Príslušenstvo k zariadeniu malotraktora
831/2024
5 000,00 € Obec Tekovské Nemce Nitriansky samosprávny kraj
18. Jún 2024
Chodník k domu smútku obce Zlatno
832/2024
5 000,00 € Obec Zlatno Nitriansky samosprávny kraj