Centrálny register zmlúv

Základná škola, Mierová 67, Želiezovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
10115/2024
0,00 € Mesto Želiezovce Základná škola, Mierová 67, Želiezovce
4. Jún 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Mierová 67, Želiezovce
29. Máj 2024
Zmluva o spolupráci pre účely realizovania programu finančného vzdelávanie FinQ
EXT_007/2024
0,00 € FinQ Centrum, n.o. Želiezovce ZŠ Mierová
6. Október 2023
Zmluva o zájazde
INE_001/2024
8 980,00 € Wachumba Želiezovce ZŠ Mierová
26. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
INT_010/2024
150,00 € Želiezovce ZŠ Mierová Mesto Želiezovce
19. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Nadácie skupiny GGE
INE _ 007/2024
1 500,00 € Nadácia skupiny GGE Základná škola, Mierová 67, Želiezovce
18. Marec 2024
Zmluva o ochodných a dodacích podmienkach
EXT_006/2024
700,00 € COOP Jednota Levice Želiezovce ZŠ Mierová
18. Marec 2024
Dodatok č.1 k zmluve č. ZO/2023NRZ18339-2 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
INE_009/2024
0,00 € Osobnyudaj.sk-NR, s.r.o. Želiezovce ZŠ Mierová
27. Február 2024
Kolektívna zmluva na rok 2024
2024
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu pri Základnej škole Mierová 67, Želiezovce Základná škola, Mierová 67, Želiezovce
23. Február 2024
Rámcová zmluva č. 075/2024
EXT_005/2024
0,00 € OVD - ovocinárske družstvo Želiezovce ZŠ Mierová
19. Február 2024
Zmluva č. 7/2024 o poskytnutí finančných prostriedkov na stravovanie žiakov
EXT_004/2024
10 350,00 € Nitriansky samosprávny kraj Želiezovce ZŠ Mierová
16. Február 2024
Zmluva č. 7/2024 o poskytnutí finančných prostriedkov na stravovanie žiakov
INE_007/2024
10 350,00 € Nitriansky samosprávny kraj Želiezovce ZŠ Mierová
9. Február 2024
Zmluva o vykonávaní poskytovania služieb oblasti civilnej ochrany
EXT_01/2024
15,00 € Bc.Roman Zomborský Želiezovce ZŠ Mierová
9. Február 2024
Zmluva o vykonávaní činnosti technika BOZP
EXT_02/2024
35,00 € Bc.Roman Zomborský Želiezovce ZŠ Mierová
9. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
EXT_03/2024
0,00 € PcProfi Prešov Želiezovce ZŠ Mierová
9. Február 2024
Zmluva o spracovaní osobných údajov sprostredkovateľom
INE_006/2024
0,00 € PcProfi Prešov Želiezovce ZŠ Mierová
7. Február 2024
Nájomná zmluva číslo 1/2024
INE_005/2024
600,00 € Želiezovce ZŠ Mierová AXIOMA
9. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti
KB/ZO/2023MKB18339-3
0,00 € Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. Základná škola, Mierová 67, Želiezovce
28. December 2023
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve o nájme nebytových priestorov č.4/2023
INT_002/2024
345,00 € Želiezovce ZŠ Mierová Albert Jozef
28. December 2023
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve o nájme nebytových priestorov č.5/2023
INE_003/2024
180,00 € Želiezovce ZŠ Mierová Juhász Ondrej, Ing.