Centrálny register zmlúv

Obec Bádice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Február 2024
Zmluva č. 1/2024 o prenájme hrobového miesta
4/2024
0,00 € Barbora Gálová Obec Bádice
6. Február 2024
Zmluva o prenájme kultúrneho domu v Bádiciach č. 2/2024
3/2024
0,00 € Barbora Gálová Obec Bádice
16. Január 2024
Zmluva o prenájme Kultúrneho domu v Bádiciach č. 1/2024
2/2024
0,00 € Anna Gálová Obec Bádice
9. Január 2024
Zmluva o pripojení a odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou č. 1/2024
1/2024
0,00 € Tímea Fabová Obec Bádice
8. December 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve číslo 2/2019/NR
29/2023
0,00 € ARRIVA Nitra a.s. Obec Bádice
29. November 2023
Zmluva o inzercii 78 123 0149
28/2023
84,00 € Regionpress, s.r.o. Obec Bádice
16. November 2023
Zmluva č 2/2023 o nájme hrobového miesta
27/2023
0,00 € Anna Slneková Obec Bádice
9. November 2023
Zmluva o prenájme Kultúrneho domu v Bádiciach č. 7/2023
26/2023
0,00 € Mgr. Július Gál Obec Bádice
25. Október 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzatvorená podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
25/2023
0,00 € N.M.-Audit, spol. s.r.o. Obec Bádice
19. Október 2023
Dohoda č. 23/16/010/70 uzatvorená podľa §10 ods.3, písm. a) a ďalších zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi
24/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra Obec Bádice
12. Október 2023
Zmluva o prenájme Kultúrneho domu v Bádiciach č. 6/2023
23/2023
0,00 € Mariana Hradská Obec Bádice
4. Október 2023
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 124/005/22
22/2023
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Bádice
27. September 2023
Darovacia zmluva uzatvorená podľa §268 - 630 Občianskeho zákonníka
21/2023
0,00 € Poľnohospodárske podielnické družstvo Výčapy-Opatovce Obec Bádice
22. September 2023
Zmluva o pripojení a odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou č. 5/2023
20/2023
0,00 € Igor Mišovych Obec Bádice
21. September 2023
Zmluva o prenájme Kultúrneho domu v Bádiciach č. 4/2022
18/2023
0,00 € Barbora Gálová Obec Bádice
21. September 2023
Zmluva o prenájme Kultúrneho domu v Bádiciach č. 5/2022
19/2023
0,00 € Eva Benďáková Obec Bádice
6. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
17/2023
5 000,00 € Nitriansky samosprávny kraj Obec Bádice
23. August 2023
Darovacia zmluva uzatvorená podľa §268 - 630 Občianskeho zákonníka
15/2023
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Podhorany Obec Bádice
23. August 2023
Zmluva č. 1/2023 o nájme hrobového miesta
16/2023
0,00 € Denisa Valo Obec Bádice
1. August 2023
Zmluva o dielo uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb, Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
14/2023
9 882,00 € STAV-REAL VH, s.r.o. Obec Bádice