Centrálny register zmlúv

Prešovský samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Máj 2024
Zmluva o zverení ďalšieho majetku PSK do správy - k.ú. Hradisko
316/2024/DM
119,71 € Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prešovský samosprávny kraj
28. Máj 2024
Zmluva o zverení ďalšieho majetku PSK do správy - k.ú. Ľubica
318/2024/DM
298,10 € Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prešovský samosprávny kraj
28. Máj 2024
Zmluva o zverení ďalšieho majetku PSK do správy - k.ú. Veľká Lomnica
319/2024/DM
119,12 € Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prešovský samosprávny kraj
27. Máj 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
378/2024/DM
1,00 € Prešovský samosprávny kraj Východoslovenská distribučná, a.s.
24. Máj 2024
Hromadná licenčná zmluva
347/2024/OK
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Prešovský samosprávny kraj
24. Máj 2024
ZMLUVA O SPOLUFINANCOVANÍ ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY
373/2024/OPR
581 789,10 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Prešovský samosprávny kraj
24. Máj 2024
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O NÁRODNOM SPOLUFINANCOVANÍ
85/2024
9 098,76 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Prešovský samosprávny kraj
22. Máj 2024
Kúpna zmluva a zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy
310/2024/OD
3 359,56 € Miroslav Vasiľ Prešovský samosprávny kraj
22. Máj 2024
Zmluva o účasti externého experta na 3. medzinárodnom stretnutí partnerov projektu ORIGINN
354/2024/OPR
0,00 € Ing. Jana Chovancová, PhD. Prešovský samosprávny kraj
20. Máj 2024
DODATOK Č. 1 KU KÚPNEJ ZMLUVE A ZMLUVE O ZVERENí ĎALŠIEHO MAJETKU DO SPRÁVY - k.ú. Ďurďoš
Dodatok č. 70/2024
0,00 € Helena Straková Prešovský samosprávny kraj
20. Máj 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
345/2024/OM
0,00 € JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA Prešovský samosprávny kraj
20. Máj 2024
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve a zmluve o zverení ďalšieho majetku do správy - III/3445 Prešov-Petrovany
Dodatok 43/2024
0,00 € Jozef Lukáč Prešovský samosprávny kraj
17. Máj 2024
Kúpna zmluva a zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy - Rekonštrukcia cesty III/3541, pred obcou Vagrinec, PD, IG prieskum
304/2024/OD
86,96 € Mária Hrebeňáková Prešovský samosprávny kraj
17. Máj 2024
Kúpna zmluva a zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy - Rekonštrukcia cesty III/3541, pred obcou Vagrinec, PD, IG prieskum
311/2024/OD
56,27 € Peter Mikitka Prešovský samosprávny kraj
17. Máj 2024
Kúpna zmluva a zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy - Rekonštrukcia cesty III/3541, pred obcou Vagrinec, PD, IG prieskum
312/2024/OD
86,96 € František Burják Prešovský samosprávny kraj
17. Máj 2024
Kúpna zmluva a zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy - Rekonštrukcia cesty III/3541, pred obcou Vagrinec, PD, IG prieskum
313/2024/OD
1 415,58 € Pavel Varcholík Prešovský samosprávny kraj
17. Máj 2024
Kúpna zmluva a zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy - Rekonštrukcia cesty III/3541, pred obcou Vagrinec, PD, IG prieskum
314/2024/OD
56,27 € Anna Krišková Prešovský samosprávny kraj
16. Máj 2024
Zmluva o zverení ďalšieho majetku PSK do správy - k.ú. Levoča
322/2024/DM
56 779,68 € Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prešovský samosprávny kraj
16. Máj 2024
Kúpna zmluva a zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy - Rekonštrukcia cesty III/3093, Mlynica
302/2024/OD
2 870,82 € Anton Lichvár Prešovský samosprávny kraj
16. Máj 2024
Kúpna zmluva a zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy - Rekonštrukcia cesty III/3541, pred obcou Vagrinec, PD, IG prieskum
303/2024/OD
225,06 € Stanislav Vaník Prešovský samosprávny kraj