Centrálny register zmlúv

Prešovský samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. November 2023
Dohoda o finančnej pomoci v súvislosti so živelnou pohromou
1756/2023/DZVaP
225 550,34 € Malopoľské vojvodstvo Prešovský samosprávny kraj
29. November 2023
Zmluva č. 1804/2023/OE o zverení ďalšieho majetku Prešovského samosprávneho kraja do správy
1804/2023/OE
0,00 € Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, Prešov Prešovský samosprávny kraj
29. November 2023
Kúpna zmluva č. 02070/2023-PKZ -K40175/23.00 a Zmluva o zriadení predkupného práva
1886/2023/DM
2 307,52 € Slovenská republika zastúpená Slovenským pozemkovým fondom Prešovský samosprávny kraj
29. November 2023
Kúpna zmluva a zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy
1817/2023/OD
109,85 € Jaroslav Španko Prešovský samosprávny kraj
29. November 2023
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam a zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy
1816/2023/OD
0,00 € Jana Chlupová Prešovský samosprávny kraj
29. November 2023
Dodatok č. 2 (ďalej v texte aj „ Dodatok“) k Zmluve o dielo č.241/2023/DI
Dodatok 218/2023
571 203,68 € Swietelsky-Slovakia Spol. s r.o., Prešovský samosprávny kraj
28. November 2023
Kúpna zmluva a zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy
1761/2023/OD
1 050,75 € Agnesa Malastová Prešovský samosprávny kraj
28. November 2023
Kúpna zmluva a zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy
1745/2023/OD
1 313,47 € Mgr. Jana Lakatošová Bindasová Prešovský samosprávny kraj
28. November 2023
Kúpna zmluva a zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy
1744/2023/OD
152,89 € Ivana Whiteová Prešovský samosprávny kraj
28. November 2023
Kúpna zmluva a zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy
1497/2023/OD
244,97 € Mgr. Mária Koscelníková Prešovský samosprávny kraj
28. November 2023
Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve zo dňa 23.12.2003
Dodatok 204/2023
0,00 € Stredná zdravotnícka škola Štefana Kluberta Prešovský samosprávny kraj
28. November 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
1884/2023/PPPSK
0,00 € Bc. Jozef Kanuščák, MBA Prešovský samosprávny kraj
27. November 2023
Zmluva o zverení ďalšieho majetku Prešovského samosprávneho kraja do správy
1813/2023/0E
11 208,00 € Spojená škola Prešovský samosprávny kraj
27. November 2023
Kúpna zmluva a zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy
1763/2023/OD
2 536,67 € Bc. Radoslava Pacigová Prešovský samosprávny kraj
27. November 2023
Zmluva o zverení ďalšieho majetku Prešovského samosprávneho kraja do správy
1814/2023/0E
275 613,80 € Spojená škola Prešovský samosprávny kraj
27. November 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 1374/2022/OF o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
Dodatok 190/2023
216 434,00 € K.B.REAL, s.r.o. Prešovský samosprávny kraj
27. November 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 1380/2022/OF o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
Dodatok 191/2023
90 444,00 € Mgr. Tomáš Balogh Prešovský samosprávny kraj
27. November 2023
Kúpna zmluva a zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy
1765/2023/OD
1 026,24 € MVDr. Ján Cichý Prešovský samosprávny kraj
27. November 2023
Kúpna zmluva a zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy
1759/2023/OD
1,00 € Obec Šiba Prešovský samosprávny kraj
27. November 2023
Kúpna zmluva a zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy
1762/2023/OD
1 769,28 € Mária Kozáková Prešovský samosprávny kraj