Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. December 2023
Dodatok číslo 3 k poistnej zmluve č. 11-4-19619
53/2023
0,54 € UNION poisťovňa a.s. Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina
28. November 2023
Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. 72902364
49/2023
304,00 € UNION poisťovňa a.s. Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina
28. November 2023
Poistná zmluva-havarijné positenie (KASKO) motorových vozidiel č. 78901339
50/2023
580,11 € UNION poisťovňa a.s. Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina
28. November 2023
Poistná zmluva-úrazové poistenie osôb prepravovaných v motorovom vozidle č. 78901367
51/2023
210,00 € UNION poisťovňa a.s. Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina
22. November 2023
Poistná zmluva - kolektívne poistenie pre cesty a pobyt v tuzemsku č. 7109004441
48/2023
34,16 € Komunálna poisťovňa Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina
21. November 2023
Poistná zmluva - kolektívne poistenie pre cesty a pobyt v tuzemsku č. 7109004409
47/2023
32,94 € Komunálna poisťovňa Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina
15. November 2023
Zmluva o dielo č. 1/2023 uzatovrené podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. OZ
46/2023
12 806,94 € Elaut BauMont s.r.o. Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina
10. November 2023
Poistná zmluva - kolektívne poistenie pre cesty a pobyt v tuzemsku č. 7109004422
45/2023
15,12 € Komunálna poisťovňa Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina
7. November 2023
Poistná zmluva - kolektívne poistenie pre cesty a pobyt v tuzemsku č. 7109004420
44/2023
24,20 € Komunálna poisťovňa Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina
24. Október 2023
Poistná zmluva - kolektívne poistenie pre cesty a pobyt v tuzemsku č. 7109004419
43/2023
64,66 € Komunálna poisťovňa Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina
23. Október 2023
Dohoda o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora v zmysle § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 315/2016 Z. z.
42/2023
0,00 € JUDr. Iveta Bžánová Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina
18. Október 2023
Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 Obch. zákonníka
40/2023
30,00 € Cyril Vajda Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina
18. Október 2023
Tuzemské cestovné poistenie č. 3939024963
41/2023
6,00 € Komunálna poisťovňa Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina
3. Október 2023
Poistná zmluva - kolektívne poistenie pre cesty a pobyt v tuzemsku č. 7109004417
38/2023
10,98 € Komunálna poisťovňa Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina
27. September 2023
Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu v cestovnom informátore
37/2023
132,00 € JOMA Travel, s.r.o. Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina
19. September 2023
Poistná zmluva - kolektívne poistenie pre cesty a pobyt v tuzemsku č. 7109004414
35/2023
24,84 € Komunálna poisťovňa Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina
19. September 2023
Poistná zmluva - kolektívne poistenie pre cesty a pobyt v tuzemsku č. 7109004415
36/2023
16,50 € Komunálna poisťovňa Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina
12. September 2023
Zmluva o nájme nehnuteľného majetku uzatvorená v zmysle § 663 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. OZ
33/2023
0,00 € Michal Cúr Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina
12. September 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100034614
5100034614 (1/2024)
0,00 € SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina
5. September 2023
Kupná zmluva uzatvorená podľa obchodného zákonníka č.513/91 Zb.
34/2023
8,00 € Gičová Iveta Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina