Centrálny register zmlúv

Základná škola, M. Rázusa 1672/3, Zvolen

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. December 2023
RÁMCOVÁ DOHODA č.6/2023
RÁMCOVÁ DOHODA č.6/2023
0,00 € CHRIEN, spol. s.r.o. Základná škola, M. Rázusa 1672/3, Zvolen
24. Apríl 2024
Darovacia zmluva
21/2024
1 995,88 € Ján Lalík Základná škola, M. Rázusa 1672/3, Zvolen
16. Apríl 2024
Licenčná zmluva a zmluva o poskytovaní služieb v rámci programu Microsoft CSP č. SKBZ-240082
20/2024
0,00 € Aricoma Systems s.r.o. Základná škola, M. Rázusa 1672/3, Zvolen
3. Apríl 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci pre projekt Tenis do škôl č. 22492604
19/2024
0,00 € Slovenský tenisový zväz Základná škola, M. Rázusa 1672/3, Zvolen
27. Marec 2024
Dodatok č. 1 o prevode grantu NA SAAIC
18/2024
4 845,00 € Základná škola, M. Rázusa 1672/3, Zvolen Mesto Zvolen
19. Marec 2024
Dohoda- Erasmus+ Mobilita jednotlivcov číslo projektu: 2023-1-SK01-KA121-SCH-000118823
14/2024
2 115,00 € Základná škola, M. Rázusa 1672/3, Zvolen Natália Sliacka
19. Marec 2024
Dohoda- Erasmus+ Mobilita jednotlivcov číslo projektu: 2023-1-SK01-KA121-SCH-000118823
15/2024
2 115,00 € Základná škola, M. Rázusa 1672/3, Zvolen Mgr. Denisa Ostrožlíková
19. Marec 2024
Dohoda- Erasmus+ Mobilita jednotlivcov číslo projektu: 2023-1-SK01-KA121-SCH-000118823
16/2024
2 115,00 € Základná škola, M. Rázusa 1672/3, Zvolen Mgr. Soňa Močková
19. Marec 2024
Dohoda- Erasmus+ Mobilita jednotlivcov číslo projektu: 2023-1-SK01-KA121-SCH-000118823
17/2024
2 115,00 € Základná škola, M. Rázusa 1672/3, Zvolen Mgr. Lýdia Bibzová
27. Február 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o prevode grantu NA SAAIC v rámci programu Erasmus+ 2023-1-SK01-KA121-SCH-000118823.
12/2024
0,00 € Mesto Zvolen Základná škola, M. Rázusa 1672/3, Zvolen
27. Február 2024
Memorandum o partnerskej spolupráci
13/2024
0,00 € Národné centrum pre digitálnu transformáciu vzdelávania - pracovisko UPJŠ a UK Základná škola, M. Rázusa 1672/3, Zvolen
12. Február 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07/2024
č.1
162,00 € Základná škola, M. Rázusa 1672/3, Zvolen Súkromné centrum voľného času
31. Január 2024
Kolektívna zmluva
Kolektívna zmluva
0,00 € Základná škola, M. Rázusa 1672/3, Zvolen Základná organizácia Odborového zväzu PŠaV na Slovensku pri ZŠ, M. Rázusa 1672/3, Zvolen
18. Január 2024
Zmluva o spolupráci č. 110/2024/FF UMB-PP
Zmluva o spolupráci č. 110/2024/FF UMB-PP
0,00 € Základná škola, M. Rázusa 1672/3, Zvolen Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
12. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 08/2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 08/2024
405,00 € Základná škola, M. Rázusa 1672/3, Zvolen KVŠ Careta pri TU vo Zvolene
12. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 09/2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 09/2024
900,00 € Základná škola, M. Rázusa 1672/3, Zvolen Čillík Ľubomír
12. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 06/2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 06/2024
810,00 € Základná škola, M. Rázusa 1672/3, Zvolen Centrum voľného času Domino
12. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 03/2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 03/2024
540,00 € Základná škola, M. Rázusa 1672/3, Zvolen Bohumil Schmidt
12. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07/2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07/2024
540,00 € Základná škola, M. Rázusa 1672/3, Zvolen Súkromné centrum voľného času
12. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 05/2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 05/2024
315,00 € Základná škola, M. Rázusa 1672/3, Zvolen AK Danica Zvolen