Centrálny register zmlúv

Základná škola Andreja Sládkoviča

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Január 2024
Nájomná zmluva
ZŠAS/45/24
0,00 € Základná škola Andreja Sládkoviča Základná umelecká škola
26. Január 2024
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve
ZŠAS/39/24
0,00 € Základnou organizáciou OZ PŠaV pri Základnej škole A. Sládkoviča Sliač Základná škola Andreja Sládkoviča
8. Január 2024
Kúpna zmluva č. 4/2024
ZŠAS/4/24.
0,00 € INMEDIA, spol. s r.o. Základná škola Andreja Sládkoviča
5. Január 2024
Kúpna zmluva č. 1/2024
ZŠAS/1/24
0,00 € BELSPOL, s.r.o. Základná škola Andreja Sládkoviča
5. Január 2024
Kúpna zmluva č. 2/2024
ZŠAS/2/24
0,00 € CHRIEN, spol. s r.o. Základná škola Andreja Sládkoviča
5. Január 2024
Kúpna zmluva č. 3/2024
ZŠAS/3/24
0,00 € Limas s.r.o. Základná škola Andreja Sládkoviča
5. Január 2024
Kúpna zmluva č. 4/2024
ZŠAS/4/24
0,00 € INMEDIA, spol. s r.o. Základná škola Andreja Sládkoviča
5. Január 2024
Kúpna zmluva č. 5/2024
ZŠAS/5/24
0,00 € GM plus, s.r.o. Základná škola Andreja Sládkoviča
5. Január 2024
Kúpna zmluva č. 6/2024
ZŠAS/6/24
0,00 € INMEDIA, spol. s r.o. Základná škola Andreja Sládkoviča
5. Január 2024
Kúpna zmluva č. 7/2024
ZŠAS/7/24
0,00 € Tatranská mliekáreň a.s. Základná škola Andreja Sládkoviča
5. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
ZŠAS/8/24
0,00 € EKORECYCLING Základná škola Andreja Sládkoviča
18. December 2023
Zmluva o výpožičke č. 3/2023/ZB
ZŠAS/416/23
0,00 € Múzeum Slovenského národného povstania Základná škola Andreja Sládkoviča
1. December 2023
Návrh poistnej zmluvy
ZŠAS/400/23
205,85 € UNIQA pojišťovna, a.s. Základná škola Andreja Sládkoviča
21. November 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
ZŠAS/393/23
0,00 € Základná škola Andreja Sládkoviča MMTC s.r.o.
28. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 66062023
ZŠAS/403/23
1 390,00 € Nadácia SPP Základná škola Andreja Sládkoviča
27. November 2023
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
ZŠAS/402/23
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Základná škola Andreja Sládkoviča
22. November 2023
Nájomná zmluva
ZŠAS/394/23
Doplnená
0,00 € Základná škola Andreja Sládkoviča ŠK Prameň Kováčová
6. November 2023
Nájomná zmluva
ZŠAS/370/23
Doplnená
0,00 € Základná škola Andreja Sládkoviča Martin Topolan
27. Október 2023
Zmluva
ZŠAS/367/23
0,00 € Lindström, s.r.o. Základná škola Andreja Sládkoviča
11. Október 2023
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie zodpovednosti za škodu
ZŠAS/356/23
845,73 € Komunálna poisťovňa, a.s. Základná škola Andreja Sládkoviča