Centrálny register zmlúv

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. December 2022
Prevádzka dopravného prostriedku za účelom zabezpečenia zimnej údržby ciest 2022/2023 na strategicky významných účelových komunikáciách – účelová komunikácia č. 4008 Osturňa – pamiatková rezervácia /SSV/
214 - 4500/193ZNH/2022
0,00 € Tomáš Kosturák Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
10. August 2022
Rekonštrukcia prevádzkovej budovy na cestmajsterstve Giraltovce, I. etapa
139-4100/127ZNH/2022
29 053,58 € ATEX-OK, s.r.o. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
9. August 2022
Stabilizácia zosuvu III/3431, Fintice
12-4400/06PZ/2022
259 507,06 € COLAS Slovakia, a.s. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
22. August 2022
Stabilizácia zosuvu na ceste II/559 za obcou Čabiny
11/4200/06PZ/2022
703 154,83 € Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
14. September 2022
Modernizácia cesty III/3148 Lesnica
125-4500/113ZNH/2022
213 007,78 € EUROVIA SK, a.s. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
14. September 2022
Odstránenie havarijných a nevyhovujúcich stavov na cestách III. tried v rámci PSK, II. etapa
73-1000/37VS/2022
3 487 482,60 € EUROVIA SK, a.s. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
14. September 2022
Rekonštrukcia mosta M3373 (III/3065-001) Poprad – Spišská Teplica
52_4300_24VS_2022
431 472,16 € Kaping s.r.o. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
20. Október 2022
Modernizácia cesty II/554 Oľka - Repejov
147-4200/136ZNH/2022
214 795,69 € MOUREZ s.r.o Vranov n.T. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
20. Október 2022
Modernizácia cesty III/3860 Krivá Oľka
149-4200/138ZNH/2022
214 746,00 € MOUREZ s.r.o Vranov n.T. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
29. September 2022
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
146 - 1130PO/2022-127
701,86 € 146 - 1130PO/2022-126 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
14. September 2022
Rekonštrukcia križovatky na ceste III/3102, Stará Lesná, v km 5,900
130_4300/118ZNH/2022
55 590,00 € 4road s. r. o. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
28. December 2022
PD – Rekonštrukcia križovatky ciest III/3225 a I/18, v meste Levoča
204-4300/187ZNH/2022
11 280,00 € 4road s. r. o. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
9. Máj 2022
Zmluva o príprave žiadosti o dotáciu
3-1000/03ZMR/2022
3 000,00 € AC&T Management a.s. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
10. August 2022
Referentské vozidlá pre potreby riaditeľstva
55-1000/25VS/2022
29 670,00 € ACK Auto, s.r.o. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
13. December 2022
Prevádzka dopravného prostriedku za účelom zabezpečenia zimnej údržby ciest 2022/2023 – III/3160 Čirč, staničenie od 0,000 – 2,273 km
208 - 4500/189ZNH/2022
0,00 € Adrián Dufala samostatne zárobkovo činná osoba Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
29. September 2022
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
146 - 1130PO/2022-154
9 169,56 € Agnesa Pribulová Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
19. Október 2022
Teleskopický nakladač
72-4300/36VS/2022
134 160,00 € AGROTRADE GROUP spol. s r.o. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
13. Október 2022
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
159-1130SK/2022-083
70,30 € Alexander Zapotocký, r. Zapotocký Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
4. Október 2022
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
148 - 1130VT/2022-004
259,12 € Alfonz Bankovič, r. Bankovič Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
30. September 2022
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
146 - 1130PO/2022-193
206,27 € Alfonz Zborovjan Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja