Centrálny register zmlúv

Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11, 91708 Trnava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Január 2023
zmluva o dielo
ZOD 2022
82 557,60 € LEDCO s.r.o. Základná škola s materskou školou Kornela Mahra 11, Trnava, Ulica Kornela Mahra 11, 91708 Trnava
29. Apríl 2024
Potraviny
RD 2/2024
78 500,00 € BADEMA, s.r.o Základná škola s materskou školou Kornela Mahra 11, Trnava, Ulica Kornela Mahra 11, 91708 Trnava
31. Máj 2024
potraviny
RD 5/2024
70 021,07 € MABONEX SLOVAKIA spol s r.o. Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11, 91708 Trnava
29. Apríl 2024
Potraviny
RD 1/2024
34 100,00 € Róbert Gašparík - Mäsovýroba s.r.o Základná škola s materskou školou Kornela Mahra 11, Trnava, Ulica Kornela Mahra 11, 91708 Trnava
28. Jún 2024
Čistiace prostriedky
RD 6/2024
24 459,98 € TATRACHEMA, výrobné družstvo Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11, 91708 Trnava
29. Jún 2022
kúpna zmluva
DZ 07/2022
15 000,00 € Tatrachema v.d. Základná škola s materskou školou Kornela Mahra 11, Trnava, Ulica Kornela Mahra 11, 91708 Trnava
29. Apríl 2024
Potraviny
RD 3/2024
12 400,00 € MLYNPEK s r.o. Základná škola s materskou školou Kornela Mahra 11, Trnava, Ulica Kornela Mahra 11, 91708 Trnava
29. Jún 2022
zmluva o servise a údržbe IKT
DZ 06/2022
9 999,00 € Jozef Rešetka Základná škola s materskou školou Kornela Mahra 11, Trnava, Ulica Kornela Mahra 11, 91708 Trnava
10. Júl 2024
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
RD 8/2024
9 840,00 € TOPO Group, s.r.o Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11, 91708 Trnava
25. Marec 2024
dodatok k Zmluve o spolupráci TU PdF
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci TU2023
5 633,90 € Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11 Trnava Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Pedagogická fakulta, Priemyselná 4, 918 43 Trnava
27. Február 2023
Zmluva o zájazde - ŠVP
21368
4 445,00 € CK Slniečko Základná škola s materskou školou Kornela Mahra 11, Trnava, Ulica Kornela Mahra 11, 91708 Trnava
27. Máj 2024
Potraviny
RD 4/2024
4 180,12 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Základná škola s materskou školou Kornela Mahra 11, Trnava, Ulica Kornela Mahra 11, 91708 Trnava
6. Január 2024
zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ01/2024
3 622,50 € Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11 Trnav VO HIT Trnava
9. September 2022
nájomná zmluva
NZ 29/2022
2 750,00 € Bratislavský zväz malého futbalu,o.z. Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11 v Trnave
24. Apríl 2024
darovacia zmluva
RR2/2024
2 643,47 € Rada rodičov pri Základnej škole s materskou školou Základná škola s materskou školou Kornela Mahra 11, Trnava, Ulica Kornela Mahra 11, 91708 Trnava
18. September 2023
nájomná zmluva
NZ 36/2023
2 625,00 € Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11, Trnav Bratislavský zväz malého futbalu
6. Január 2024
zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ05/2024
2 125,00 € Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11 Trnav Youth Training Academy
4. Január 2023
nájomná zmluva
NZ 03/2023
2 025,00 € Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11m Trnav VO HIT Trnava
4. Apríl 2022
nájomná zmluva
NZ 16/2022
2 022,00 € Vlastníci BaNP Kornela Mahra 6 - 8 Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11 v Trnave
4. Apríl 2022
nájomná zmluva
NZ 15/2022
2 022,00 € Judo Academy Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11 v Trnave