Centrálny register zmlúv

Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11, 91708 Trnava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Júl 2022
dodatok č. 1
2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_643
0,00 € Metodickopedagogické centrum Základná škola s materskou školou Kornela Mahra 11, Trnava, Ulica Kornela Mahra 11, 91708 Trnava
23. November 2022
zmluva o zapojení zariadenia
22/18200/1572-ZoPz
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11 v Trnave
2. December 2022
dodávka plynu
0395/2022
0,00 € Magna Energia a.s. Základná škola s materskou školou Kornela Mahra 11, Trnava, Ulica Kornela Mahra 11, 91708 Trnava
9. December 2022
Dodatok č.3
60d8e5c5-f1bb-4b3b-ad0f-67679cc30893
0,00 € Slovenský futbalový zväz Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11 v Trnave
9. December 2022
Dodatok č.3
24422f0d-bf4c-4e74-83f1-b11912711556
0,00 € Slovenský futbalový zväz Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11 v Trnave
21. December 2022
Dohoda o preddavkových platbách na rok 2023
672520
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. Základná škola s materskou školou Kornela Mahra 11, Trnava, Ulica Kornela Mahra 11, 91708 Trnava
23. Január 2023
cena tepelnej energie
ZDOT 672520
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. Základná škola s materskou školou Kornela Mahra 11, Trnava, Ulica Kornela Mahra 11, 91708 Trnava
30. Január 2023
rámcová zmluva
RZ 3/2023
0,00 € COOP Jednota, spotrebné družstvo Základná škola s materskou školou Kornela Mahra 11, Trnava, Ulica Kornela Mahra 11, 91708 Trnava
30. Január 2023
rámcová zmluva
RZ 2/2023
0,00 € TAURIS, a.s. Základná škola s materskou školou Kornela Mahra 11, Trnava, Ulica Kornela Mahra 11, 91708 Trnava
30. Január 2023
rámcová zmluva
RZ 1/2023
0,00 € MIKA GASTRO, s.r.o. Základná škola s materskou školou Kornela Mahra 11, Trnava, Ulica Kornela Mahra 11, 91708 Trnava
17. Február 2023
Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny
250013138
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Základná škola s materskou školou Kornela Mahra 11, Trnava, Ulica Kornela Mahra 11, 91708 Trnava
27. Február 2023
rámcová zmluva
RZ 4/2023
0,00 € Badama, s.r.o Základná škola s materskou školou Kornela Mahra 11, Trnava, Ulica Kornela Mahra 11, 91708 Trnava
27. Február 2023
rámcová zmluva
RZ 5/2023
0,00 € Bidfood Slovakia, s.r.o Základná škola s materskou školou Kornela Mahra 11, Trnava, Ulica Kornela Mahra 11, 91708 Trnava
27. Február 2023
rámcová zmluva
RZ 6/2023
0,00 € MLYNPEK s r.o. Základná škola s materskou školou Kornela Mahra 11, Trnava, Ulica Kornela Mahra 11, 91708 Trnava
28. Február 2023
Dohoda o príležitostnom VO
44/2023
0,00 € Mesto Trnava Základná škola s materskou školou Kornela Mahra 11, Trnava, Ulica Kornela Mahra 11, 91708 Trnava
28. Február 2023
zmluva o zverení majetku do správy
82/2023
0,00 € Mesto Trnava Základná škola s materskou školou Kornela Mahra 11, Trnava, Ulica Kornela Mahra 11, 91708 Trnava
17. Marec 2023
voda a stočné
283060
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť, .a.s. Základná škola s materskou školou Kornela Mahra 11, Trnava, Ulica Kornela Mahra 11, 91708 Trnava
17. Marec 2023
zmluva o prenájme tlačového zariadenia
06/07/03/2019/007 dodatok č. 1.
0,00 € Z+M servis a.s. Základná škola s materskou školou
21. Marec 2023
Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení
Dodatok k zmluve č. M8315
0,00 € OTIS Výťahy, spol. s .r.o. Základná škola s materskou školou
22. Marec 2023
mäso a mäsové výrobky
RZ 3725
0,00 € Róbert Gašparík - Mäsovýroba s.r.o Základná škola s materskou školou Kornela Mahra 11, Trnava, Ulica Kornela Mahra 11, 91708 Trnava