Centrálny register zmlúv

Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11, 91708 Trnava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Apríl 2022
zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
DZ_03_2022
25,00 € Stredná odborná škola pedagogická Modre Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11 v Trnave
9. Apríl 2022
nájomná zmluva
NZ 19/2022
0,00 € Michal Móry Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11 v Trnave
4. Apríl 2022
nájomná zmluva
NZ 16/2022
2 022,00 € Vlastníci BaNP Kornela Mahra 6 - 8 Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11 v Trnave
4. Apríl 2022
nájomná zmluva
NZ 15/2022
2 022,00 € Judo Academy Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11 v Trnave
4. Apríl 2022
nájomná zmluva
NZ 17/2022
2 022,00 € Bratislavský zväz malého futbalu Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11 v Trnave
4. Apríl 2022
dodatok
Dodatok č. 1
2 022,00 € Trnavská univerzita - Pedagogická fakulta Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11 v Trnave
4. Apríl 2022
nájomná zmluva
NZ 18/2022
2 022,00 € BALANS Joga Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11 v Trnave
31. Marec 2022
Zmluva o dodávke elektriny
DZ_2_2022
0,00 € Magna Energia a.s. Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11, 91708 Trnava