Centrálny register zmlúv

Hradné múzeum vo Fiľakove

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Máj 2024
Zmluva o výpožičke
A 0025-0040/2024, SNM-AM-ZOV-2024/1070
0,00 € Slovenské národné múzeum Hradné múzeum vo Fiľakove
16. Júl 2024
Zmluva o dielo a poskytovaní služieb
02052024
1 994,00 € WEBY GROUP, s.r.o. Hradné múzeum vo Fiľakove
16. Júl 2024
Kúpna zmluva
1/2024
8 460,00 € Nunofia s. r. o. Hradné múzeum vo Fiľakove
25. Jún 2024
Nájomná zmluva
1/2024
520,00 € Hradné múzeum vo Fiľakove Golden Phoenix Roma
6. Jún 2024
Hromadná licenčná zmluva
VP/24/60984/001
0,00 € SOZA — Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Hradné múzeum vo Fiľakove
21. Máj 2024
Príkazná zmluva
3/2024
70,00 € Barbora Jánosková Hradné múzeum vo Fiľakove
21. Máj 2024
Príkazná zmluva
4/2024
250,00 € Dr. phil. Veronika Verešová Hradné múzeum vo Fiľakove
20. Máj 2024
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie výstavy
3609000394
516,50 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Hradné múzeum vo Fiľakove
20. Máj 2024
Komisionárska zmluva
05022024
59,50 € Vydavatelství Ivan Rillich Hradné múzeum vo Fiľakove
20. Máj 2024
Kúpno-predajná zmluva
29042024
2 180,00 € VERY GOODIES SK, s.r.o. Hradné múzeum vo Fiľakove
20. Máj 2024
Zmluva o dielo
ZOD 1/2024
5 838,48 € BIOMETRIC, spol. s.r.o. Hradné múzeum vo Fiľakove
20. Máj 2024
Zmluva o dielo
08042024
800,00 € Mgr. Daniel Makovický Hradné múzeum vo Fiľakove
20. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní servisných služieb SLA (Service Level Agreement)
25042024
0,00 € BIOMETRIC, spol. s.r.o. Hradné múzeum vo Fiľakove
20. Máj 2024
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
25042024
0,00 € BIOMETRIC, spol. s.r.o. Hradné múzeum vo Fiľakove
20. Máj 2024
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
25042024
0,00 € WEBY GROUP, s.r.o. Hradné múzeum vo Fiľakove
20. Máj 2024
Zmluva o spolupráci a propagácii
14052024
1 500,00 € Banskobystrický kraj Turizmus Hradné múzeum vo Fiľakove
7. Máj 2024
Výpožičná zmluva
TMLV-1/2024-002
0,00 € Tekovské múzeum v Leviciach Hradné múzeum vo Fiľakove
7. Máj 2024
Zmluva o nájme
1/2024
600,00 € Ján Hertlík Hradné múzeum vo Fiľakove
7. Máj 2024
Zmluva o nájme
2/2024
500,00 € Ján Hertlík Hradné múzeum vo Fiľakove
7. Máj 2024
Zmluva o dielo
3/2024
1 880,00 € Hradné múzeum vo Fiľakove Obec Šiatorská Bukovinka