Centrálny register zmlúv

Základná škola s materskou školou, Lúčna 3, Olcnava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. November 2023
Kúpna zmluva
115/2023
306,00 € U.S.Steel Košice s.r.o. ZŠsMŠ Olcnava
19. September 2023
Zml o vzájomnej spolupráci pri implementácii projekt.aktivít v rámci NP "Podpora pomáhajúcich profesií 3"
114/2023
0,00 € NIVAM, Bratislava ZŠsMŠ Olcnava
27. Marec 2023
Zml. č.5/2023 o vývoze množstvového zberu KO a DSO r.2023
113/2023
0,00 € Obec Olcnava ZŠsMŠ Olcnava
20. Marec 2023
Zmluva o dielo uzavretá podľa §536 a nasl.zákona č.513/1991 Zb.Obchodného zákonníka
112/2023
34 514,46 € PLC s.r.o. ZŠsMŠ Olcnava
20. Marec 2023
Zmluva o dielo uzavretá podľa §536 a nasl.zákona č.513/1991 Zb.Obchodného zákonníka
111/2023
28 070,03 € PLC s.r.o. ZŠsMŠ Olcnava
20. Február 2023
Zmluva o vývoze KO a DSO
5/2022
0,00 € Obec Olcnava Základná škola s materskou školou, Lúčna 3, Olcnava
20. Február 2023
Dodatok k zmluve č.2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_527
1/2022
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava Základná škola s materskou školou, Lúčna 3, Olcnava
20. Február 2023
Zber KO a DSO r.2022
103/2022
0,00 € Obec Olcnava ZŠsMŠ Olcnava
20. Február 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny-malé podniky
102/2022
0,00 € VSE a.s., KE ZŠsMŠ Olcnava
20. Február 2023
Dodatok č.5 k Zml.-služieby zberu biolog.rozložiteľ.odpadu
105/2022
0,00 € Ekover s.r.o., Sp.Vlachy ZŠsMŠ Olcnava
20. Február 2023
Dodatok k zmluve- MPC NP PoP II:
104/2022
0,00 € MPC Bratislava ZŠsMŠ Olcnava
20. Február 2023
Rámcová dohoda šk.r.2022/2024
106/2022
0,00 € Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných s.r.o. ZŠsMŠ Olcnava
20. Február 2023
Zml.o spracovaní osobných údajov sprostredkovateľom
107/2022
0,00 € PC Profi s.r.o., Prešov ZŠsMŠ Olcnava
20. Február 2023
Zml.o poskytovaní služieb
108/2022
0,00 € PC Profi s.r.o., Prešov ZŠsMŠ Olcnava
20. Február 2023
Dodatok k zml.o poskytovaní služieb pri zbere biolog.odpadu
109/2022
0,00 € Ekover s.r.o., Sp.Vlachy ZŠsMŠ Olcnava
20. Február 2023
Rámcová zmluva
110/2023
0,00 € Dušan Slaninka, Harichovce ZŠsMŠ Olcnava