Centrálny register zmlúv

GÚTA SERVICE príspevková organizácia

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. : GS/ZC44/2024
GS/ZC44/2024
350,00 € GÚTA SERVICE príspevková organizácia Mária Špetová
22. Apríl 2024
Dodatok č. 2 k Dodatku č. 1 Zmluvy o nájme č.: 0072/2014
0072/2014
100,00 € GÚTA SERVICE príspevková organizáci Silvia Feketeová
22. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme č.: 0048/2014
0048/2014
100,00 € GÚTA SERVICE príspevková organizácia Alžbeta Knapová
16. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. : GS/ZC43/2024
GS/ZC43/2024
35,00 € GÚTA SERVICE príspevková organizácia Gejza Szulcsányi
12. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. : GS/ZC41/2024
GS/ZC41/2024
70,00 € GÚTA SERVICE príspevková organizácia Juraj Kiss
12. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme č.: 0067/2014
0067/2014
100,00 € GÚTA SERVICE príspevková organizácia František Seregül
12. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. : GS/ZC42/2024
GS/ZC42/2024
100,00 € GÚTA SERVICE príspevková organizácia Ján Fördős
10. Apríl 2024
Dohoda o ukončení nájmu hrobového miesta číslo: GS/ZC40/2024
GS/ZC40/2024
0,00 € GÚTA SERVICE príspevková organizácia Gejza Szulcsányi
9. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. : GS/ZC39/2024
GS/ZC39/2024
100,00 € GÚTA SERVICE príspevková organizácia Boglárka Farkašová
9. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme č.: 0047/2014
0047/2014
100,00 € GÚTA SERVICE príspevková organizácia Helena Nagyová
9. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme č.: 0065/2014
0065/2014
100,00 € GÚTA SERVICE príspevková organizácia Mgr. Daniela Mlynárčiková
9. Apríl 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme č.: 0074/2014
0074/2014
150,00 € GÚTA SERVICE príspevková organizácia Katarína Szántóová
9. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme č.: 0224/2015
0224/2015
100,00 € GÚTA SERVICE príspevková organizácia Terézia Nagyová
3. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. : GS/ZC37/2024
GS/ZC37/2024
100,00 € GÚTA SERVICE príspevková organizácia Gabriela Rifliková
3. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. : GS/ZC36/2024
GS/ZC36/2024
350,00 € GÚTA SERVICE príspevková organizácia Tibor Ollé
3. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. : GS/ZC35/2024
GS/ZC35/2024
50,00 € GÚTA SERVICE príspevková organizácia Ladislav Varga
3. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. : GS/ZC38/2024
GS/ZC38/2024
100,00 € GÚTA SERVICE príspevková organizácia Ján Zahorán
28. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. : GS/ZC34/2024
GS/ZC34/2024
100,00 € GÚTA SERVICE príspevková organizácia Helena Majerová
28. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb č. GS/Z6/2024
GS/Z6/2024
193,00 € GÚTA SERVICE príspevková organizácia “Karate klub Taiyo Kolárovo občianske združenie“
27. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme č.: 0044/2014
0044/2014
100,00 € GÚTA SERVICE príspevková organizácia František Balogh