Centrálny register zmlúv

Materská škola, Ul. Gen. Svobodu 744/33, Svidník

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Marec 2023
Zmluva o dielo
INE_008/2023
480,00 € Eusteps - vzdelávanie bez hraníc Svidník MŠ gen.Svobodu
28. Február 2023
Poistná zmluva
INE_005/2023
64,50 € Kooperatíva poisťovňa Svidník MŠ gen.Svobodu
2. Marec 2023
Kolektívna zmluva
INE_007/2023
0,00 € ZO OZ PŠaV na Slovensku Svidník MŠ gen.Svobodu
28. Február 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy prac. návykov a o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivácie u zamestnávateľa v rámci nár. projektu
INE_006/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov Svidník MŠ gen.Svobodu
31. Január 2023
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu /programu
INE_004/2023
20,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Svidník MŠ gen.Svobodu
8. September 2022
Objednávka tepla na kalendárny rok 2023
INE_001/2023
0,00 € Službyt, s.r.o. Svidník MŠ gen.Svobodu
25. November 2022
Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
ZPS_002/2023
0,00 € ESPIK Group s.r.o. Svidník MŠ gen.Svobodu
14. December 2022
Dodatok č. 3 k zmluve o vykonávaní pracovnej zdravotnej služby
ZPS_003/2023
0,00 € Balsam, s.r.o. Svidník MŠ gen.Svobodu
15. November 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
ZPS_014/2022
0,00 € Telekom, a.s. Svidník MŠ gen.Svobodu
6. Október 2022
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci
ZPS_013/2022
29,00 € VIS Svidník MŠ gen.Svobodu
8. September 2022
Zmluva o výkone činnosti športového trénera v rámci projektu Dajme spolu gól 2022/2023
INE_011/2022
0,00 € 1. FK Svidník Svidník MŠ gen.Svobodu
12. September 2022
Kúpna zmluva
KUZ_012/2022
0,00 € Milk-agro, s.r.o., Svidník MŠ gen.Svobodu
8. September 2022
Rámcová zmluva
ZPS_006/2022
0,00 € Cimbaľák, s.r.o., Svidník MŠ gen.Svobodu
8. September 2022
Kúpna zmluva
KUZ_007/2022
0,00 € Juraj Maťaš - Pekáreň Svidník MŠ gen.Svobodu
8. September 2022
Rámcová kúpna zmluva
KUZ_008/2022
0,00 € Inmedia, s.r.o., Svidník MŠ gen.Svobodu
8. September 2022
Kúpna zmluva
KUZ_009/2022
0,00 € Duchoslav Jaroslav, Ing. Svidník MŠ gen.Svobodu
8. September 2022
Dohoda o školskom stravovaní
INE_010/2022
0,00 € Centrum pre deti a rodiny Svidník Svidník MŠ gen.Svobodu
21. Júl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_MŠ_250
INE_003/2022
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Svidník MŠ gen.Svobodu
17. August 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektriny č. 3481/2013
ZPS_004/2022
0,00 € MAGNA ENERGIA, a.s. Svidník MŠ gen.Svobodu
18. August 2022
Dodatok č. 2 k zmluva o dodávke elektriny č. 3481/2013 - Požičovňa elektriny
ZPS_005/2022
0,00 € MAGNA ENERGIA, a.s. Svidník MŠ gen.Svobodu