Centrálny register zmlúv

K 13 - Košické kultúrne centrá

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2024
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
24500196
0,00 € Soňa Tatrajová K 13 - Košické kultúrne centrá
23. Máj 2024
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
24500193
0,00 € Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice K 13 - Košické kultúrne centrá
23. Máj 2024
zmluva o uskutočnení umeleckého vystúpenia
24500194
50,00 € Ľuboš Odstrčil K 13 - Košické kultúrne centrá
23. Máj 2024
nájomná zmluva
24500195
360,00 € Slovenská produkčná a.s. K 13 - Košické kultúrne centrá
22. Máj 2024
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
24500192
100,00 € Tanečná skupina Dancin Bugs K 13 - Košické kultúrne centrá
17. Máj 2024
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
24500190
14,00 € Mgr. art Barbora Šutáková K 13 - Košické kultúrne centrá
17. Máj 2024
nájomná zmluva
24500191
28,00 € Spoločenstvo vlastníkov bytov OBRO 1357 - Košice K 13 - Košické kultúrne centrá
16. Máj 2024
príkazná zmluva
24500189
100,00 € Mgr. Simona Albertová K 13 - Košické kultúrne centrá
15. Máj 2024
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
24500187
10,00 € ZEM DETÍ - KOŠICE n.o. K 13 - Košické kultúrne centrá
15. Máj 2024
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
24500188
10,00 € ZEM DETÍ - KOŠICE n.o. K 13 - Košické kultúrne centrá
10. Máj 2024
zmluva o poskytnutí priestorov a služieb spojených s prípravou a realizáciou podujatia
24500186
14 721,40 € Inovačné centrum Košického kraja Košice Region Innovation Center K 13 - Košické kultúrne centrá
7. Máj 2024
hromadná licenčná zmluva č. VP/24/39024/002
24500183
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam K 13 - Košické kultúrne centrá
7. Máj 2024
hromadná licenčná zmluva č.VP/24/39024/003
24500184
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam K 13 - Košické kultúrne centrá
7. Máj 2024
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
24500185
50,00 € Mgr. Judita Kukajová K 13 - Košické kultúrne centrá
29. Apríl 2024
dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí právnych služieb
24500176
600,00 € Vojčík & Partners, s.r.o. K 13 - Košické kultúrne centrá
30. Apríl 2024
zmluva o uskutočnení umeleckého vystúpenia
24500178
150,00 € UMČO K 13 - Košické kultúrne centrá
30. Apríl 2024
zmluva o uskutočnení umeleckého vystúpenia
24500179
60,00 € Kristína Šérová, B.A. K 13 - Košické kultúrne centrá
30. Apríl 2024
zmluva o uskutočnení umeleckého vystúpenia
24500180
450,00 € OZ Tvorivá dielňa K 13 - Košické kultúrne centrá
30. Apríl 2024
zmluva o vytvorení autorského diela a licenčná zmluva
24500181
1 500,00 € Miloslava Hriadelová K 13 - Košické kultúrne centrá
30. Apríl 2024
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
24500182
10,00 € Kristína Kočišová K 13 - Košické kultúrne centrá