Centrálny register zmlúv

Materská škola, Bradáčova 773/30, Myjava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Máj 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o správe hnuteľného a nehnuteľného majetku uzavretá v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v jeho neskoršom znení
CRZ-9265406
49 030,28 € Mesto Myjava Materská škola, Bradáčova 773/30, Myjava
25. Apríl 2024
Darovacia zmluva
8
0,00 € Ľuboš Beňuš Materská škola, Bradáčova 773/30, Myjava
22. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení bezplatnej odbornej praxe žiakov Obchodnej akadémie v Senici
7
0,00 € Obchodná akadémia Materská škola, Bradáčova 773/30, Myjava
19. Marec 2024
Dodatok č. 1 ku Zmluve č. 2020-ZO07836 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
CRZ-9057648
0,00 € EuroTrading s.r.o. Materská škola, Bradáčova 773/30, Myjava
29. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
4
0,00 € Materská škola, Bradáčova 773/30, Myjava Mesto Myjava
29. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb za užívanie nebytových priestorov
5
0,00 € Materská škola, Bradáčova 773/30, Myjava Mesto Myjava
29. Február 2024
Zmluva o výpožičke
6
0,00 € Materská škola, Bradáčova 773/30, Myjava Mesto Myjava
23. Február 2024
Dodatok Ponuka E. Efektiv
3
0,00 € ZSE energia a.s. Materská škola, Bradáčova 773/30, Myjava
8. Február 2024
Servisná zmluva č. 8900617575
2
0,00 € Viessmann s.ro. Materská škola, Bradáčova 773/30, Myjava
8. Február 2024
Servisná zmluva č. 8900562980
3
0,00 € Viessmann s.ro. Materská škola, Bradáčova 773/30, Myjava
2. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb IT Outsourcingu
1
9 600,00 € compIT s.r.o. Materská škola, Bradáčova 773/30, Myjava
24. November 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
24
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko a.s. Materská škola, Bradáčova 773/30, Myjava
14. November 2023
Darovacia zmluva
23
35,00 € COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo Materská škola, Bradáčova 773/30, Myjava
12. Október 2023
Zmluva o platobnej karte
22
0,00 € Slovenská sporiteľňa a.s. Materská škola, Bradáčova 773/30, Myjava
29. September 2023
Skupinové úrazové poistenie pre školy
20
372,00 € Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Materská škola, Bradáčova 773/30, Myjava
27. September 2023
Zmluva o zabezpečení krúžku Mažoretky
19
0,00 € Centrum voľného času Materská škola, Bradáčova 773/30, Myjava
25. September 2023
Zmluva o zabezpečení výučby anglického jazyka
15
0,00 € Centrum voľného času Materská škola, Bradáčova 773/30, Myjava
25. September 2023
Zmluva o zabezpečení výučby anglického jazyka
16
0,00 € Mgr. Zuzana Cambelová Materská škola, Bradáčova 773/30, Myjava
25. September 2023
Zmluva o zabezpečení výučby anglického jazyka
17
0,00 € Mgr. Miroslava Klvačová Materská škola, Bradáčova 773/30, Myjava
25. September 2023
Zmluva o vykonaní práce
18
0,00 € Bc. Branislav Kormaník Materská škola, Bradáčova 773/30, Myjava