Centrálny register zmlúv

Debitum, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Apríl 2023
Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady
6/2023
0,00 € Ing. Michal Gašaj, PhD. Debitum, a.s.
3. November 2022
Zmluva o poskytnutí služby
4/2022
5 000,00 € Debitum, a.s. Detská fakultná nemocnica Košice
3. November 2022
Zmluva o poskytnutí služby
5/2022
5 000,00 € Debitum, a.s. Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o.
3. November 2022
Zmluva o poskytnutí služby
6/2022
5 000,00 € Debitum, a.s. GEMERCLINIC, n.o., Hnúšťa
3. November 2022
Zmluva o poskytnutí služby
7/2022
5 000,00 € Debitum, a.s. Národný ústav detských chorôb Bratislava
9. November 2022
Zmluva o poskytnutí služby
8/2022
5 000,00 € Debitum, a.s. Fakultná nemocnica Trnava
9. November 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o vedení účtovníctva, zúčtovaní príjmov zo závislej činnosti a súvisiacich službách
5/2021
0,00 € Audit - Grácia s.r.o. Debitum, a.s.
16. November 2022
Zmluva o poskytnutí služby
9/2022
5 000,00 € Debitum, a.s. Univerzitná nemocnica Martin
28. November 2022
Zmluva o poskytnutí služby
10/2022
5 000,00 € Debitum, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
29. November 2022
Zmluva o poskytnutí služby
11/2022
5 000,00 € Debitum, a.s. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
16. December 2022
Zmluva o poskytnutí služby
12/2022
5 000,00 € Debitum, a.s. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
16. December 2022
Zmluva o poskytnutí služby
13/2022
5 000,00 € Debitum, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Remaina Prešov
16. December 2022
Zmluva o poskytnutí služby
14/2022
5 000,00 € Debitum, a.s. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
21. December 2022
Zmluva o postúpení pohľadávok číslo 57676-1/2022-BA
15/2022
0,72 € Debitum, a.s. Sociálna poisťovňa
9. Január 2023
Zmluva o vedení účtovníctva, zúčtovaní príjmov zo závislej činnosti a súvisiacich službách
1/2023
0,00 € KII, s.r.o. Debitum, a.s.
9. Január 2023
Zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva
2/2023
0,00 € Ing. Bc. Soňa Filípková Debitum, a.s.
18. Január 2023
Zmluva o poskytnutí služby
3/2023
5 000,00 € Debitum, a.s. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
30. Január 2023
Zmluva o poskytnutí služby
4/2023
5 000,00 € Debitum, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
8. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí služby
5/2023
5 000,00 € Debitum, a.s. Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
15. Máj 2023
Zmluva o odbornej pomoci v súvislosti s procesom oddlžovania zdravotníckych zariadení
7/2023
5 000,00 € KII, s.r.o. Debitum, a.s.