Centrálny register zmlúv

Základná škola s materskou školou, Ulica P. Dobšinského 746/5, Prievidza

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Apríl 2023
Nájomná zmluva
10/2023/FO
0,00 € Základná škola s materskou školou, Ulica P. Dobšinského 746/5, Prievidza Mgr. Ján Krajčovič
11. Apríl 2023
Nájomná zmluva
07/2023
0,00 € Základná škola s materskou školou, Ulica P. Dobšinského 746/5, Prievidza Martin Švec
16. Marec 2023
Nájomná zmluva 09/2023/FO
09/2023/FO
0,00 € Základná škola s materskou školou, Ulica P. Dobšinského 746/5, Prievidza Marek Orviský
27. Február 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
0,00 € ELKO Computers Prievidza spo. s r.o. Základná škola s materskou školou, Ulica P. Dobšinského 746/5, Prievidza
27. Február 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. SKP23/02/001
Zmluva o poskytovaní služieb č. SKP23/02/001
0,00 € Komensky, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Ulica P. Dobšinského 746/5, Prievidza
2. Február 2023
Dohoda o spolupráci
Dohoda o spolupráci
0,00 € CPPPaP Základná škola s materskou školou, Ulica P. Dobšinského 746/5, Prievidza
2. Február 2023
Nájomná zmluva
01/2023
0,00 € Základná škola s materskou školou, Ulica P. Dobšinského 746/5, Prievidza Ing. Milan Franko
2. Február 2023
Nájomná zmluva
02/2023
0,00 € Základná škola s materskou školou, Ulica P. Dobšinského 746/5, Prievidza Ing. Milan Franko
2. Február 2023
Nájomná zmluva
03/2023
0,00 € Základná škola s materskou školou, Ulica P. Dobšinského 746/5, Prievidza Ing. Ján Sásik
2. Február 2023
Nájomná zmluva
04/2023
0,00 € Základná škola s materskou školou, Ulica P. Dobšinského 746/5, Prievidza Mgr. Milan Kozák
2. Február 2023
Nájomná zmluva
05/2023
0,00 € Základná škola s materskou školou, Ulica P. Dobšinského 746/5, Prievidza Ing. Juraj Harandza, PhD
2. Február 2023
Nájomná zmluva
06/2023
0,00 € Základná škola s materskou školou, Ulica P. Dobšinského 746/5, Prievidza ILJIN Slovakia s.r.o.
2. Február 2023
Nájomná zmluva
08/2023
0,00 € Základná škola s materskou školou, Ulica P. Dobšinského 746/5, Prievidza Atletický klub Baník Prievidza - OZ
2. Február 2023
Zmluva o výpožičke
8/2023
0,00 € Základná škola s materskou školou, Ulica P. Dobšinského 746/5, Prievidza Mesto Prievidza
13. December 2022
Nájomná zmluva
10/2022/NZ/FO
0,00 € Základná škola s materskou školou, Ulica P. Dobšinského 746/5, Prievidza Obvodná poľovnícka komora v Prievidzi
13. December 2022
Dohoda č. 22/12/010/61
22/12/010/61
0,00 € UPSVaR Základná škola s materskou školou, Ulica P. Dobšinského 746/5, Prievidza
13. December 2022
Dohoda č. 22/12/010/67
22/12/010/67
Doplnená
0,00 € UPSVaR Základná škola s materskou školou, Ulica P. Dobšinského 746/5, Prievidza
2. Február 2023
Kolektívna zmluva
Kolektívna zmluva
Doplnená
0,00 € Základná škola s materskou školou, Ulica P. Dobšinského 746/5, Prievidza Základná škola s materskou školou, Ulica P. Dobšinského 746/5, Prievidza
13. December 2022
Zmluvná služba PIPE PROTECTION
Zmluvná služba PIPE PROTECTION
0,00 € PIPE CONTROL s.r.o. Základná škola s materskou školou, Ulica P. Dobšinského 746/5, Prievidza
13. December 2022
Zmluva o udelení licencie a ďalšj spolupráci
Zmluva o udelení licencie a ďalšj spolupráci
0,00 € VIS Slovensko s.r.o. Základná škola s materskou školou, Ulica P. Dobšinského 746/5, Prievidza