Centrálny register zmlúv

Základná škola - Alapiskola, Hlavná 1, Drahňov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZŠ-A-4-004/2024
150,00 € Súkromná základná umelecká škola Základná škola - ALAPISKOLA
7. November 2023
WUSTENROT Poistná zmluva č. 6002606510
ZŠ-A-6-014/2023
60,93 € Wustenrot poisťovňa, a.s. Základná škola - ALAPISKOLA
28. September 2023
Zmluva o spolupráci pri usporiadaní verejnej zbierky BIELA PASTELKA 2023
ZŠ-A-6-011/2023
0,00 € Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska - Základná organizácia č. 10 Základná škola - ALAPISKOLA
26. September 2023
KÚPNA ZMLUVA
ZŠ-A-6-009/2023
0,00 € M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Základná škola - ALAPISKOLA
6. September 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom
ZŠ-A-6-008/2023
0,00 € KOMENSKY s.r.o. Základná škola - ALAPISKOLA
31. August 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_152 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3"
ZŠ-A-6-007/2023
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum- Národný inštitút vzdelávania a mládeže Základná škola - ALAPISKOLA
11. Júl 2023
MgA. Radana Bartuňková - Licenční smlouva koncového uživatele
ZŠ-A-6-006/2023
0,00 € MgA. Radana Bartuňková, Ph.D. Základná škola - ALAPISKOLA
19. Máj 2023
Dodatok č.002 k Zmluve o dodávke plynu
ZŠ-A-6-005/2023
0,00 € Slov. plynár. priemysel , a.s. Bratislava Základná škola - ALAPISKOLA
16. Máj 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o reklame
ZŠ-A-6-004/2023
0,00 € STABILITA d.d.s., a.s. Základná škola - ALAPISKOLA
9. Február 2023
Zmluva o reklame
ZŠ-A-7-003/2023
0,00 € STABILITA d.d.s., a.s. Základná škola - ALAPISKOLA
25. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZŠ-A-7-002/2023
200,00 € Súkromná základná umelecká škola Základná škola - ALAPISKOLA
25. Január 2023
Zamestnávateľská zmluva o doplnkovom dôchodkovom sporení
ZŠ-A-7-001/2023
20,00 € STABILITA d.d.s., a.s. Základná škola - ALAPISKOLA
10. November 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
ZŠ-A-5-009/2022
0,00 € Slovak Telekom a.s. Základná škola - ALAPISKOLA
27. September 2022
Zmluva o spolupráci pri usporiadaní verejnej zbierky BIELA PASTELKA 2022
ZŠ-A-005/2022-GZ
0,00 € Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska - Základná organizácia č. 10 Základná škola - ALAPISKOLA
29. Júl 2022
Zmluva o dielo
ZŠ-A-004/2022-GZ
2 000,00 € TVORÍME, s.r.o., s.r.p. Základná škola - ALAPISKOLA
29. Júl 2022
Zmluva o dielo
ZŠ-A-003/2022-GZ
7 000,00 € TVORÍME, s.r.o., s.r.p. Základná škola - ALAPISKOLA
19. Júl 2022
Zmluva o výkone činnosti Technika požiarnej ochrany
ZŠ-A-002/2022-GZ
0,00 € Bc.Peter Szakson-AGOLO Základná škola - ALAPISKOLA