Centrálny register zmlúv

Stredná zdravotnícka škola, Vinohradnícka 8, Prievidza

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Jún 2024
Darovacia zmluva č.1/2024
Darovacia zmluva
127,00 € Rodičovské združenie pri SZŚ Stredná zdravotnícka škola, Vinohradnícka 8A, Prievidza
13. Máj 2024
Dodatok č.3 k Zmluve o výpožičke č. 2021/0345
Dodatok č.3 k Zmluve o výpožičke č. 2021/0345
0,00 € Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne Stredná zdravotnícka škola, Vinohradnícka 8A, Prievidza
7. Máj 2024
Zmluva o spracúvaní osobných údajov v oblasti poskytovania stravovacích služieb
Zmluva o spracúvaní osobných údajov v oblasti poskytovania stravovacích služieb
0,00 € TRIKOSTRAV, s.r.o. Stredná zdravotnícka škola, Vinohradnícka 8A, Prievidza
15. Marec 2024
MEMORANDUM O PARTNERSKEJ SPOLUPRÁCI
MEMORANDUM O PARTNERSKEJ SPOLUPRÁCI
0,00 € Národné centrum pre digitálnu transformáciu vzdelávania - pracovisko Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Stredná zdravotnícka škola, Vinohradnícka 8A, Prievidza
6. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
750,00 € FCC Slovensko, s.r.o. Stredná zdravotnícka škola, Vinohradnícka 8A, Prievidza
7. Február 2024
Návrh poistnej zmluvy - Poistenie úrazu EVENT
Návrh poistnej zmluvy - Poistenie úrazu EVENT
29,00 € Colonnade Insurance S.A., pobočka pisťovne z iného členského štátu Stredná zdravotnícka škola, Vinohradnícka 8A, Prievidza
1. Február 2024
Zmluva o partnerskej spolupráci
Zmluva o partnerskej spolupráci
0,00 € UNI KREDIT, n.o. Stredná zdravotnícka škola, Vinohradnícka 8A, Prievidza
19. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov 1/2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov 1/2024
288,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach Stredná zdravotnícka škola, Vinohradnícka 8A, Prievidza
18. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva o poskytovaní služieb
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Stredná zdravotnícka škola, Vinohradnícka 8A, Prievidza
21. December 2023
Zmluva o inzercii
Zmluva o inzercii
399,60 € REGIONPRESS s.r.o., Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava Stredná zdravotnícka škola, Vinohradnícka 8A, Prievidza
14. December 2023
Zmluva o poradenstve a zabezpečení vybraných činností z oblasti bezpečnosti práce a protipožiarnej ochrany
Zmluva o poradenstve a zabezpečení vybraných činností z oblasti bezpečnosti práce a protipožiarnej ochrany
3 888,00 € Q - 1 s.r.o. Stredná zdravotnícka škola, Vinohradnícka 8A, Prievidza
15. December 2023
Zmluva č.2300090 o poskytovaní služieb v oblasti pracovnej zdravotnej služby a civilnej obrany
Zmluva č.2300090 o poskytovaní služieb v oblasti pracovnej zdravotnej služby a civilnej obrany
3 032,00 € BOZPO, s.r.o. Stredná zdravotnícka škola, Vinohradnícka 8A, Prievidza
18. December 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o zabezpečení stravovania zamestnancom "CALLIO GASTRO"
Dohoda o ukončení zmluvy o zabezpečení stravovania zamestnancom "CALLIO GASTRO"
0,00 € GGFS s.r.o. Stredná zdravotnícka škola, Vinohradnícka 8A, Prievidza
6. December 2023
Darovacia zmluva č. 10/2023
Darovacia zmluva č. 10/2023
44,90 € Rodičovské združenie pri SZŚ Stredná zdravotnícka škola, Vinohradnícka 8A, Prievidza
4. December 2023
Darovacia zmluva č. 9/2023
Darovacia zmluva č. 9/2023
0,00 € Natália - žiačka Stredná zdravotnícka škola, Vinohradnícka 8A, Prievidza
27. November 2023
Darovacia zmluva č.8/2023
Darovacia zmluva č.8/2023
944,97 € Bucáková Lucia Stredná zdravotnícka škola, Vinohradnícka 8A, Prievidza
23. November 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č.ZO/2019A22829-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
Dodatok č. 1 k zmluve č.ZO/2019A22829-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
0,00 € osobnyudaj.sk, s.r.o. Stredná zdravotnícka škola, Vinohradnícka 8A, Prievidza
15. November 2023
Darovacia zmluva č. 7/2023
Darovacia zmluva č. 7/2023
212,00 € Rodičovské združenie pri SZŚ Stredná zdravotnícka škola, Vinohradnícka 8A, Prievidza
13. November 2023
Zmluva č.2023_KGR_POP3SŠ_PKKE_327 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
Zmluva č.2023_KGR_POP3SŠ_PKKE_327 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Stredná zdravotnícka škola, Vinohradnícka 8A, Prievidza
7. November 2023
Darovacia zmluva č.6/2023
Darovacia zmluva č.6/2023
80,96 € RNDr. Viera Beňová Stredná zdravotnícka škola, Vinohradnícka 8A, Prievidza