Centrálny register zmlúv

Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Máj 2023
Darovacia zmluva
2/2023
400,00 € Green Foundation, nadácia Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica
13. Apríl 2023
Darovacia zmluva
390/0180/2023
2 009,00 € STEFE Banská Bystrica, a.s. Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica
3. Február 2023
Zamestnávateľská zmluva
1/2023
0,00 € NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica
30. Január 2023
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
1/2023
404,00 € Základná škola s materskou školou Mgr. Miroslav Surovka, Športový klub Centrum mládeže karate
30. Január 2023
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
2/2023
152,00 € Základná škola s materskou školou Ing. Milan Molnár
30. Január 2023
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
3/2023
1 732,50 € Základná škola s materskou školou Marek Novák - MAREKTENIS
30. Január 2023
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
4/2023
586,50 € Základná škola s materskou školou Volejbalový klub, Jozef Mrázik
30. Január 2023
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
5/2023
510,00 € Základná škola s materskou školou ADAM - aktivity detí a mládeže
30. Január 2023
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
6/2023
161,50 € Základná škola s materskou školou Ivan Lichý
16. Január 2023
Kolektívna zmluva na rok 2023
Kolektívna zmluva na rok 2023
0,00 € Základná organizácia OZ PŠaV pri ZŠ s MŠ, Radvanská 1, banská Bystrica Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica
11. November 2022
Oprava samostatných hzgienických zariadení ZŠ s MŠ Radvanská 1 Banská Bystrics, D budova 3. poschodie - dievčatá, chlapci a kabínka upratovačky
3/2022
41 061,90 € Peter Snopko - SNOSTAV Horné Pršany 126 97405 Banská Bystrica Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica