Centrálny register zmlúv

Technické služby Poltár, s.r.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta P0088
P0088
0,00 € Technické služby Poltár, s.r.o. Jarmila Ostrihoňová
17. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta P0138
P0138
0,00 € Technické služby Poltár, s.r.o. Ing. arch. Zdenko Kasáč
17. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta P0297
P0297
0,00 € Technické služby Poltár, s.r.o. Kuviková Elena
17. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta P0298
P0298
0,00 € Technické služby Poltár, s.r.o. Kurčíková Božena
17. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta P0299
P0299
0,00 € Technické služby Poltár, s.r.o. Anna Obročníková
17. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta P0300
P0300
0,00 € Technické služby Poltár, s.r.o. Juraj Albert
17. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta P0301
P0301
0,00 € Technické služby Poltár, s.r.o. Ľubomír Šuľaj
17. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta P0302
P0302
0,00 € Technické služby Poltár, s.r.o. Anna Lacková
17. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta S0041
S0041
0,00 € Technické služby Poltár, s.r.o. Krnáčová Oľga
15. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta P0022
P0022
0,00 € Technické služby Poltár, s.r.o. Juraj Henriczy
15. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta P0029
P0029
0,00 € Technické služby Poltár, s.r.o. Miriam Kuviková
15. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta P0293
P0293
0,00 € Technické služby Poltár, s.r.o. Karol Bielik
15. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta P0294
P0294
0,00 € Technické služby Poltár, s.r.o. Milan Zachar
15. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta P0295
P0295
0,00 € Technické služby Poltár, s.r.o. Marta Palíková
9. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta P0007
P0007
0,00 € Technické služby Poltár, s.r.o. Mária Liptáková
9. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta P0099
P0099
0,00 € Technické služby Poltár, s.r.o. Mária Lalíková
9. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta P0271
P0271
0,00 € Technické služby Poltár, s.r.o. Mgr. Lenka Dymová
9. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta P0288
P0288
0,00 € Technické služby Poltár, s.r.o. Eva Babicová
9. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta P0289
P0289
0,00 € Technické služby Poltár, s.r.o. Mária Filipjaková
9. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta P0290
P0290
0,00 € Technické služby Poltár, s.r.o. Mgr. Ingrid Miadoková, PhD.