Centrálny register zmlúv

Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r. s. p.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Február 2024
Zmluva na poskytnutie služby č. DaZ_04_2024
U_04_2024
0,00 € Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r. s. p. Harmonia- Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov
1. Február 2024
Zmluva na poskytovanie upratovacích a čistiacich služieb
U_01_2024
80 211,12 € Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r. s. p. Košický samosprávny kraj
26. Január 2024
Zmluva o pripojení
DOL_24020001
0,00 € DELTA ONLINE spol.s.r.o. Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r. s. p.
28. December 2023
Zmluva na zabezpečenie činností na úseku bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi a pracovnej zdravotnej služby
EVIL_2024
1 281,60 € EVIL, s.r.o. Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r. s. p.
14. December 2023
Zmluva o dielo
274/11/2023/KE
10 100,05 € Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r. s. p. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
11. December 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok ŠR
23/41/19B/80
22 079,68 € Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r. s. p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR
24. November 2023
Zmluva č.ZO/2023A25385-4 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
ZO/2023A25385-4
1 627,20 € osobnyudaj.sk, s.r.o. Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r. s. p.
27. Október 2023
Zmluva o spracovaní účtovnej a mzdovej evidencie
RamZ_JAMI_2023
0,00 € JAMI Consulting s.r.o. Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r. s. p.
20. Júl 2023
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
6826963919
173,95 € Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r. s. p.
20. Júl 2023
Havarijné poistenie motorových vozidiel
6826963943
426,54 € Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r. s. p.
20. Júl 2023
Havarijné poistenie motorových vozidiel
6826964057
421,47 € Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r. s. p.
20. Júl 2023
Havarijné poistenie motorových vozidiel
6826963521
737,27 € Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r. s. p.
21. Júl 2023
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
6827144210
173,95 € Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r. s. p.
21. Júl 2023
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
6826963513
279,30 € Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r. s. p.
15. August 2023
Zmluva o dielo č.1/2023
ZoD_č.1_2023_GŠ
Doplnená
30 743,93 € Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r. s. p. Gymnázium Šrobárova
17. Júl 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/41/19B_57
Doplnená
59 093,03 € Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r. s. p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
3. Júl 2023
Zmluva o dielo
18720/203-M_ODP
50 594,37 € Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r. s. p. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
29. Jún 2023
Dohoda o poskytnutí služby oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora
SLSP_Dohoda RPSV_2020
Doplnená
0,00 € Slovenská sporiteľňa a.s. Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r. s. p.
31. Máj 2023
Zmluva o dielo č. 09/2023/SPŠE
09/2023/SPŠE
44 325,74 € Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r. s. p. Stredná priemyselná škola elektrotechnická
31. Máj 2023
Rámcová zmluva o poskytnutí služieb č.Z-01/2023
RaM_Z-01_2023_KSK
6 311,09 € Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r. s. p. Košický samosprávny kraj