Centrálny register zmlúv

Materská škola, Ulica Gašpara Haina 1237/36, Levoča

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Apríl 2024
Poistná zmluva
3_2024
0,00 € Komunálna Poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group Materská škola, Ulica Gašpara Haina 1237/36, Levoča
20. Marec 2024
Dohoda 24/36/054/167
2_2024
0,00 € Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Poprad Materská škola, Ulica Gašpara Haina 1237/36, Levoča
27. Február 2024
Zamestnávateľská zmluva
1_2024
0,00 € NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Materská škola, Ulica Gašpara Haina 1237/36, Levoča
25. Október 2023
Zmluva o združenej dodávke plynu
13_2023
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Materská škola, Ulica Gašpara Haina 1237/36, Levoča
9. Október 2023
Zmluva o spolupráci
12_2023
0,00 € Kids Fun Academy o.z. Materská škola, Ulica Gašpara Haina 1237/36, Levoča
6. Október 2023
Zamestnávateľská zmluva
11_2023
0,00 € Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. Materská škola, Ulica Gašpara Haina 1237/36, Levoča
3. Október 2023
Poistná zmluva
10_2023
40,00 € Komunálna Poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group Materská škola, Ulica Gašpara Haina 1237/36, Levoča
27. September 2023
Rámcová dohoda o organizovaní a zabezpečení odbornej praxe žiakov Strednej odbornej školy pedagogickej
9_2023
0,00 € STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ Materská škola, Ulica Gašpara Haina 1237/36, Levoča
12. September 2023
Mandátna zmluva
6_2023
0,00 € Martin Neupauer Materská škola, Ulica Gašpara Haina 1237/36, Levoča
27. September 2023
Dohoda 23/36/054/965
8_2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Poprad Materská škola, Ulica Gašpara Haina 1237/36, Levoča
13. September 2023
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve
7_2023
0,00 € Bigimi, s.r.o. Materská škola, Ulica Gašpara Haina 1237/36, Levoča
21. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
5_2023
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Materská škola, Ulica Gašpara Haina 1237/36, Levoča
12. Máj 2023
zmluva o dielo
4_2023
12 628,73 € Socialny podnik mesta Levoča, s.r.o., r.s.p. Materská škola, Ulica Gašpara Haina 1237/36, Levoča
17. Apríl 2023
úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu
3_2023
40,00 € Komunálna Poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group Materská škola, Ulica Gašpara Haina 1237/36, Levoča
13. Apríl 2023
Dohoda 23/36/054/405
2_2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Poprad Materská škola, Ulica Gašpara Haina 1237/36, Levoča
28. Február 2023
Kolektívna zmluva
1/2023
0,00 € ZO OZ PŠaV na Slovensku pri MŠ G. Haina 36, Levoča Materská škola, Ulica Gašpara Haina 1237/36, Levoča
19. December 2022
Zmluva o združenej dodávke plynu
1
Doplnená
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Materská škola, Ulica Gašpara Haina 1237/36, Levoča
29. December 2022
Zmluva o dodávke elektriny
5/2022
0,00 € Pow-en a.s. Materská škola, Ulica Gašpara Haina 1237/36, Levoča
19. December 2022
Dohoda 22/36/012/53
1
0,00 € Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Poprad Materská škola, Ulica Gašpara Haina 1237/36, Levoča
14. December 2022
Zmluva o dielo
4/2022
150,00 € Pracovná zdravotná služba s.r.o. Materská škola, Ulica Gašpara Haina 1237/36, Levoča