Centrálny register zmlúv

Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Marec 2023
Dodatok č.1/2023 k Zmluve o poskytovaní odbornej pomoci ev. č. zmluvy ZŠ/069/2022
Dodatok č. 1 (Zmluva č. 2/2022/SŠHo)
0,00 € PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica
16. Máj 2023
Zmluva o spolupráci na projekte DIGITÁLNY ŽIAK
Zmluva č. 8/2023/SŠHo
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica
16. Máj 2023
Zmluva o spolupráci na projekte DIGITÁLNY ŽIAK
Zmluva č. 9/2023/SŠHo
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica
17. Máj 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov (SOŠ J. Čabelku)
Zmluva č. 10/2023/SŠHo
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica
17. Máj 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
Zmluva č. 11/2023/SŠHo
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica
29. Máj 2023
Zmluva o dodávke elektriny 1312/2022
Zmluva č. 12/2023/SŠHo
0,00 € MAGNA ENERGIA a. s. Piešťany Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica
31. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní služby - výplatný lístok a mobilný telefón
Zmluva č. 14/2023/SŠHo
0,00 € Seyfor Slovensko, a.s. Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica
6. Jún 2023
Rámcová zmluva
Zmluva č. 15/2023/SŠHo
0,00 € Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica
28. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
Zmluva č. 17/2023/SŠHo
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica
28. Jún 2023
Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu č. RA-SNCA/NO1252023
Zmluva č. 18/2023/SŠHo
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica
18. Júl 2023
Zmluva o spolupráci - DUAL
Zmluva č. 21/2023/SŠHo
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica
25. August 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_036
Zmluva č. 26/2023/SŠHo
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica
8. September 2023
Zmluva o spolupráci č. 01/2023
Zmluva č. 28/2023/SŠHo
0,00 € E-VO, s. r. o. Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica
18. September 2023
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania
Zmluva č. 31/2023/SŠHo
0,00 € Grapent a.s. Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica
19. September 2023
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študentov - Zelený dom Skalica (30.06.2024)
Zmluva č. 39/2023/SŠHo
0,00 € Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica
19. September 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - Hotel Delfín
Zmluva č. 33/2023/SŠHo
0,00 € Hotel Delfín, s. r. o. Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica
19. September 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - OMEGA Investments, a.s. Bratislava
Zmluva č. 34/2023/SŠHo
0,00 € OMEGA Investments a.s. Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica
19. September 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - Grand Hotel River Park, Bratislava (30.06.2024)
Zmluva č. 35/2023/SŠHo
0,00 € Grand Hotel River Park Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica
19. September 2023
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študentov - Azylový dom (30.06.2024)
Zmluva č. 36/2023/SŠHo
0,00 € KRIŽOVATKY Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica
19. September 2023
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študentov - Spojená škola Senica(30.06.2024)
Zmluva č. 37/2023/SŠHo
0,00 € Spojená škola Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica