Centrálny register zmlúv

Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 23/2023
Zmluva č. 96/2023/SŠHo
0,00 € TJ Iskra Holíč Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica
21. November 2023
Dohoda o podmienkach zvyšovania kvalifikácie (DPŠ)
Zmluva č. 97/2023/SŠHo
0,00 € Hasíková Veronika, Mgr. MBA Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica
21. November 2023
Dohoda o podmienkach zvyšovania kvalifikácie (DPŠ)
Zmluva č. 99/2023/SŠHo
0,00 € Lanyi Renáta Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica
21. November 2023
Dohoda o podmienkach zvyšovania kvalifikácie (DPŠ)
Zmluva č. 100/2023/SŠHo
0,00 € Ivičičová Simona Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica
21. November 2023
Dohoda o podmienkach zvyšovania kvalifikácie (DPŠ)
Zmluva č. 98/2023/SŠHo
0,00 € Šelc Dušan Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica
29. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov a trenažéru
Zmluva č. 101/2023/SŠHo
0,00 € AUTOŠKOLA JUNEK, s.r.o. Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica
19. December 2023
Zmluva o združenej dodávke plynu
Zmluva č. 106/2023/SŠHo
0,00 € MVM CEEnergy Slovakia s.r.o Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica
22. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 22/2023
Zmluva č. 109/2023/SŠHo
0,00 € TJ Družstevník Trnovec Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica
22. December 2023
Zmluva o bežnom účte - transferová
Zmluva č. 110/2023/SŠHo
0,00 € Štátna pokladnica Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica
29. December 2023
Zmluva o zápožičke k software SPED
Zmluva č. 111/2023/SŠHo
0,00 € APK software, s.r.o. Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica
8. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov a trenažéru
Zmluva č. 1/2024/SŠHo
0,00 € AUTOŠKOLA JUNEK PLUS, s.r.o. Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica
9. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 27/2023 - prenájom telocvične
Zmluva č. 3/2024/SŠHo
0,00 € Protherm Production s.r.o. Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica
12. Január 2024
Zmluva o spôsobe podpory predaja
Zmluva č. 4/2024/SŠHo
0,00 € COCA-COLA HBC Česko a Slovensko, s.r.o.o Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica
17. Január 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny
20232261
0,00 € encare, s.r.o. Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč
14. Február 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri realizácii vzdelávacieho projektu "Skúsenosť k úspechu"
Zmluva č. 6/2024/SŠHo
0,00 € Junior Achievement Slovensko, n.o. JA Slovensko, n.o. v angl. verzii JA Slovakia, n.o. Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica
15. Február 2024
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
Zmluva č. 7/2024/SŠHo
0,00 € Ivan Lorenc Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica
21. Február 2024
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd (Bernolákova)
Zmluva č. 9/2024/SŠHo
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, .a.s. Bratislava Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica
21. Február 2024
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
Zmluva č. 8/2024/SŠHo
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, .a.s. Bratislava Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica
9. September 2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 37762850
Zmluva č. 29/2022/SŠHo
9,60 € Digi Slovakia, s.r.o. Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica
9. September 2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 37762850
Zmluva č. 29/2022/SŠHo
9,60 € Digi Slovakia, s.r.o. Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica