Centrálny register zmlúv

Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. September 2022
Zmluva o zabezpečení úloh na úseku PO, BOZP a CO
Zmluva č. 28/2022/SŠHo
9 000,00 € BELJA, s.r.o. Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica
9. September 2022
Zmluva o zabezpečení úloh na úseku PO, BOZP a CO
Zmluva č. 28/2022/SŠHo
9 000,00 € BELJA, s.r.o. Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica
17. August 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 04/2022
Zmluva č. 27/2022/SŠHo
16 766,40 € SR - Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica
3. Júl 2023
Dohoda o grante pre program ERASMUS+
Zmluva č. 19/2023/SŠHo
41 030,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu NA programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica
14. Jún 2024
Dohoda o grante pre program ERASMUS+
Zmluva č. 34/2024/SŠHo
43 850,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu NA programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica
27. Október 2023
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
62 900,40 € Weishaupt spol. s.r.o. Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč
25. Apríl 2023
Zmluva
Zmluva č. 6/2023/SŠHo
166 752,00 € PETERSON TECHNIK Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica
18. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov - 7/2023
Zmluva č. 30/2023/SŠHo
187 012,56 € Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica
9. August 2023
Výstavba nového multifunkčného ihriska
Zmluva č. 23/2023/SŠHo
209 454,35 € SLOVIMM, s.r.o. Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica
10. November 2023
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
240 225,99 € SLOVIMM, s.r.o. Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč
10. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo (výstavba nového multifunkčného ihriska)
Dodatok č. 4 (Zmluva č. 23/2023/SŠHo)
240 225,99 € SLOVIMM, s.r.o. Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica
28. November 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku IROP
Dodatok č. 5 (Zmluva č. 22/2018/SOŠHo)
538 014,42 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica