Centrálny register zmlúv

Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2024
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 73/2023
19/2024
0,00 € SOLMO s.r.o. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
23. Február 2024
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 102/2023
20/2024
0,00 € SOLMO s.r.o. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
19. Február 2024
Kúpna zmluva - posypový materiál
16/2024
59 904,00 € Nelux s.r.o. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
13. Február 2024
Dohoda o vykonaní opráv k Nájomnej zmluve č. 2/2021
12/2024
1 267,20 € Regionálne cesty Bratislava a.s. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
13. Február 2024
Nájom zberných nádob na komunálny odpad
14/2024
90,00 € Mesto Senec Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
9. Február 2024
Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 64/2023
11/2024
937,32 € Union poisťovňa a.s. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
1. Február 2024
Dohoda o vykonaní opráv k Nájomnej zmluve č. 2/2024
8/2024
1 775,00 € Regionálne cesty Bratislava a.s. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
17. Január 2024
Dohoda o vykonaní opráv k Nájomnej zmluve č. 2/2021 -
4/2024
3 642,00 € Regionálne cesty Bratislava a.s. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
17. Január 2024
Dohoda o vykonaní opráv k Nájomnej zmluve č. 2/2021
5/2024
691,26 € Regionálne cesty Bratislava a.s. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
17. Január 2024
Dohoda o vykonaní opráv k Nájomnej zmluve č. 2/2021
6/2024
586,80 € Regionálne cesty Bratislava a.s. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
12. Január 2024
Zmluva o nákladoch na odstraňovanie vád
2/2024
360 000,00 € D4R7 Construction s.r.o. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
10. Január 2024
Zmluva o zabezpečení výkonu ZO
104/2023
180,00 € osobnyudaj.sk Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
5. Január 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve na údržbu ciest I. triedy č. 29/2023
1/2024
0,00 € Slovenská správa ciest Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
2. Január 2024
Nákup a dodanie priemyselného posypového materiálu
102/2023
83 930,00 € Solmo s.r.o. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
2. Január 2024
Nákup univerzálnych traktorových nosičov s príslušenstvom
103/2023
495 000,00 € Marián Šupa Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
22. December 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
100/2023
0,00 € DOXX - Stravné lístky s.r.o. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
22. December 2023
Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb - stravné lístky
99/2023
0,00 € DOXX - Stravné lístky s.r.o. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
22. December 2023
Flotilová poistná zmluva pre poistenie Moje auto KASKO
98/2023
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
22. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 53/2023
101/2023
238 359,89 € P.S. in a.s. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
19. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemkov a stavieb č. 83/2023
96/2023
0,00 € Bilčík s.r.o. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja