Centrálny register zmlúv

Obec Ivanka pri Dunaji

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Február 2023
Zmluva o nájme a servisnom zabezpečení tlačových zariadení
21/2023
69,00 € Z+M servis a.s., Martinčekova 17,82101 Bratislava Obec Ivanka pri Dunaji, Moyzesova 1450/57, Ivanka pri Dunaji
22. Máj 2024
DODATOK č.2 k Zmluve o dielo č. 149/2023 č. Zmluvy zhotoviteľa Z24-013-0025
101/2024
0,00 € Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava Obec Ivanka pri Dunaji, Moyzesova 1450/57, Ivanka pri Dunaji
15. Máj 2024
Príkazná zmluva
100/2024
150,00 € Matúš Pavlovič, 90028 Ivanka pri Dunaji Obec Ivanka pri Dunaji, Moyzesova 1450/57, Ivanka pri Dunaji
14. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
99/2024
3 516,00 € Alžbetin Dom o. z., Slnečné jazerá juh 2765/438, 903 01 Senec Obec Ivanka pri Dunaji, Moyzesova 1450/57, Ivanka pri Dunaji
10. Máj 2024
Rámcová zmluva o dodávkach kancelárskych potrieb
96/2024
0,00 € PhDr. Romana Píteková, Dipl.mt.l., Svätoplukovo 561, 951 16 Svätoplukovo Obec Ivanka pri Dunaji, Moyzesova 1450/57, Ivanka pri Dunaji
10. Máj 2024
Mandátna zmluva
97/2024
1 990,00 € ANSVO BN s.r.o, Žitná-Radiša 32, 956 41, Žitná-Radiša Obec Ivanka pri Dunaji, Moyzesova 1450/57, Ivanka pri Dunaji
10. Máj 2024
Mandátna zmluva
98/2024
2 990,00 € ANSVO ANS, s. r. o., Veľká Hradná 98, 913 24 Svinná Obec Ivanka pri Dunaji, Moyzesova 1450/57, Ivanka pri Dunaji
7. Máj 2024
DODATOK c. 1 K ZMLUVE 0 ZRIADENI VECNEHO BREMENA c. VB/940/2023/BVS
95/2024
0,00 € EURO INVEST Development, s.r.o., Záhradná 796/24, 900 46 Most pri Bratislave Obec Ivanka pri Dunaji, Moyzesova 1450/57, Ivanka pri Dunaji
2. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
93/2024
1 100,00 € Nezisková organizácia Diaconia Svätý Jur, Felcánova 111/25, 900 21 Svätý Jur Obec Ivanka pri Dunaji, Moyzesova 1450/57, Ivanka pri Dunaji
2. Máj 2024
Príkazná zmluva
94/2024
100,00 € Jozef Chríbik Obec Ivanka pri Dunaji, Moyzesova 1450/57, Ivanka pri Dunaji
26. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ivanka pri Dunaji
90/2024
700,00 € INSPIRO občianske združenie Obec Ivanka pri Dunaji
25. Apríl 2024
ZMLUVA č. 324 0043 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
92/2024
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 83103 Bratislava 3 Obec Ivanka pri Dunaji, Moyzesova 1450/57, Ivanka pri Dunaji
24. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ivanka pri Dunaji
89/2024
850,00 € Poľovnícke združenie Bažant, Cintorínska 15, 90028 Ivanka pri Dunaji Obec Ivanka pri Dunaji, Moyzesova 1450/57, Ivanka pri Dunaji
24. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ivanka pri Dunaji
91/2024
1 200,00 € INSPIRO občianske združenie, Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji Obec Ivanka pri Dunaji, Moyzesova 1450/57, Ivanka pri Dunaji
23. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. KP/275/2024/BVS
86/2024
1 446,27 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika Obec Ivanka pri Dunaji, Moyzesova 1450/57, Ivanka pri Dunaji
23. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ivanka pri Dunaji
87/2024
400,00 € Spevácky zbor CREDO, Štefánikova 50, 90028 Ivanka pri Dunaji Obec Ivanka pri Dunaji, Moyzesova 1450/57, Ivanka pri Dunaji
23. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ivanka pri Dunaji
88/2024
200,00 € Sumec o.z., Cintorínska 54, 90028 Ivanka pri Dunaji Obec Ivanka pri Dunaji, Moyzesova 1450/57, Ivanka pri Dunaji
19. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ivanka pri Dunaji
85/2024
1 850,00 € Slovenský červený kríž, Územný spolok Bratislava okolie, Pribinova 15, 903 01 Senec Obec Ivanka pri Dunaji, Moyzesova 1450/57, Ivanka pri Dunaji
16. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ivanka pri Dunaji
83/2024
6 750,00 € Futbalový klub Slovan, Vajnorská 6, 90028 Ivanka pri Dunaji Obec Ivanka pri Dunaji, Moyzesova 1450/57, Ivanka pri Dunaji
16. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ivanka pri Dunaji
84/2024
400,00 € Trampské osady Ivanské, T.O.I.,Hlboká 6, 90028 Ivanka pri Dunaji Obec Ivanka pri Dunaji, Moyzesova 1450/57, Ivanka pri Dunaji