Centrálny register zmlúv

Obec Ivanka pri Dunaji

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Február 2023
Zmluva o nájme a servisnom zabezpečení tlačových zariadení
21/2023
69,00 € Z+M servis a.s., Martinčekova 17,82101 Bratislava Obec Ivanka pri Dunaji, Moyzesova 1450/57, Ivanka pri Dunaji
2. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ivanka pri Dunaji
90/2023
200,00 € Ivanskí záhradkári, Pekná 9, 90028 Ivanka pri Dunaji Obec Ivanka pri Dunaji, Moyzesova 1450/57, Ivanka pri Dunaji
2. Jún 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme telocvične
92/2023
91,00 € Senshi Dojo, Hurbanova 893/48, 900 28 Ivanka pri Dunaji Obec Ivanka pri Dunaji, Moyzesova 1450/57, Ivanka pri Dunaji
2. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ivanka pri Dunaji
91/2023
1 300,00 € Ivanskí záhradkári, Pekná 9, 90028 Ivanka pri Dunaji Obec Ivanka pri Dunaji, Moyzesova 1450/57, Ivanka pri Dunaji
1. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ivanka pri Dunaji
87/2023
700,00 € Miestny odbor Matice Slovenskej, Družstevná 18, 90028 Ivanka pri Dunaji Obec Ivanka pri Dunaji, Moyzesova 1450/57, Ivanka pri Dunaji
1. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ivanka pri Dunaji
88/2023
400,00 € Miestny odbor Matice Slovenskej, Družstevná 18, 90028 Ivanka pri Dunaji Obec Ivanka pri Dunaji, Moyzesova 1450/57, Ivanka pri Dunaji
1. Jún 2023
Príkazná zmluva
89/2023
500,00 € Soňa Rebrová Obec Ivanka pri Dunaji, Moyzesova 1450/57, Ivanka pri Dunaji
30. Máj 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo v dňa 6.9.2022
86/2023
0,00 € PORR s.r.o, Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava Obec Ivanka pri Dunaji, Moyzesova 1450/57, Ivanka pri Dunaji
29. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ivanka pri Dunaji
82/2023
700,00 € Slovenský zväz chovateľov ZO, Sadova 29, 90028 Ivanka pri Dunaji Obec Ivanka pri Dunaji, Moyzesova 1450/57, Ivanka pri Dunaji
29. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ivanka pri Dunaji
83/2023
500,00 € Slovenský zväz chovateľov ZO, Sadova 29, 90028 Ivanka pri Dunaji Obec Ivanka pri Dunaji, Moyzesova 1450/57, Ivanka pri Dunaji
29. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ivanka pri Dunaji
85/2023
500,00 € Spevácky zbor CREDO, Štefánikova 50, 90028 Ivanka pri Dunaji Obec Ivanka pri Dunaji, Moyzesova 1450/57, Ivanka pri Dunaji
25. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ivanka pri Dunaji
79/2023
1 150,00 € Domka- združenie seleziánskej mládeže, Miletičova 7, 821 08 Bratislava Obec Ivanka pri Dunaji, Moyzesova 1450/57, Ivanka pri Dunaji
25. Máj 2023
ZMLUVA c. 323 0041 o poskytnuti dotacie z prostriedkov Dobrovolnej poziarnej ochrany Slovenskej republiky
80/2023
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 83103 Bratislava 3 Obec Ivanka pri Dunaji, Moyzesova 1450/57, Ivanka pri Dunaji
25. Máj 2023
Dodatok č. 1/2023 k zmluve o dielo uzatvorenej dňa 05. 04. 2023
81/2023
0,00 € PRO EXTERIÉR S.R.O., Rybničná 9959/40, 831 06 Bratislava Obec Ivanka pri Dunaji, Moyzesova 1450/57, Ivanka pri Dunaji
23. Máj 2023
Darovacia zmluva
78/2023
1 000,00 € Ladislav Pelan, Sama Chalúpku č. 1400/1, 902 01 Pezinok Obec Ivanka pri Dunaji, Moyzesova 1450/57, Ivanka pri Dunaji
22. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školy
74/2023
38,17 € Súkromná materská škola Detská škôlka, Komenského 16, 900 28 Ivanka pri Dunaji Obec Ivanka pri Dunaji, Moyzesova 1450/57, Ivanka pri Dunaji
22. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školy
75/2023
152,66 € Kongregácia Dcér Božskej Lásky na Slovensku, Halenárska 413/8, 917 01 Trnava Obec Ivanka pri Dunaji, Moyzesova 1450/57, Ivanka pri Dunaji
22. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ivanka pri Dunaji
76/2023
1 000,00 € Dobrovoľný hasičský zbor, Farnianska 14, 90028 Ivanka pri Dunaji Obec Ivanka pri Dunaji, Moyzesova 1450/57, Ivanka pri Dunaji
22. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ivanka pri Dunaji
77/2023
1 550,00 € Dobrovoľný hasičský zbor, Farnianska 14, 90028 Ivanka pri Dunaji Obec Ivanka pri Dunaji, Moyzesova 1450/57, Ivanka pri Dunaji
19. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ivanka pri Dunaji
71/2023
2 250,00 € Telovýchovná jednota IOAN 1209, Družstevná 48, 90028 Ivanka pri Dunaji Obec Ivanka pri Dunaji, Moyzesova 1450/57, Ivanka pri Dunaji