Centrálny register zmlúv

Obec Komjatice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Október 2023
Dohoda č. 23/17/010/59 o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
29/2023/38
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky Obec Komjatice
18. September 2023
ZMLUVA o poskytnutí finančnej výpomoci z rozpočtu obce Komjatice
29/2023/37
0,00 € Obec Komjatice Barta Ján
12. September 2023
Rámcová zmluva o dielo č. 092/2023/M2
29/2023/36
0,00 € STABO, s.r.o. Obec Komjatice
28. August 2023
Dodatok č. 008 k Zmluve o dodávke plynu
29/2023/35
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Komjatice
11. August 2023
Zmluva č. 16/2023 o nakladaní s komunálnym odpadom
29/2023/34
0,00 € Brantner Nové Zámky, s.r.o. Obec Komjatice
4. August 2023
MANDÁTNA ZMLUVA na výkon inžinierskych činností č. 03/2023
29/2023/33
0,00 € ROSUNET, s. r. o. Obec Komjatice
3. August 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
29/2023/31
0,00 € Slovanet, a.s. Obec Komjatice
3. August 2023
Zmluva o dielo
29/2023/32
0,00 € FORA - STAV, s.r.o. Obec Komjatice
2. August 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
29/2023/30
41 600,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Komjatice
1. August 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
29/2023/30
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Komjatice
31. Júl 2023
ZMLUVA O BUDÚCEJ KÚPNEJ ZMLUVE 01/2023
29/2023/28
0,00 € KERAM GROUP, s.r.o. Obec Komjatice
31. Júl 2023
Zmluva o zneškodnení dovezenej odpadovej vody na čistiarni odpadových vôd
29/2023/29
0,00 € Regionálna vodárenská s.r.o. Obec Komjatice
12. Júl 2023
SPOLOČENSKÁ ZMLUVA SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM
29/2023/27
0,00 € Infrastruktur SK a.s. Obec Komjatice
10. Júl 2023
Zmluva č. 10972023KULTaCR o poskytovaní dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu
29/2023/25
0,00 € Nitriansky samosprávny kraj Obec Komjatice
10. Júl 2023
ZMLUVA O PREVÁDZKOVANÍ ČOV KOMJATICE
29/2023/26
0,00 € Regionálna vodárenská s.r.o. Obec Komjatice
30. Jún 2023
Zmluva o dielo
29/2023/24
0,00 € KlučkaStav Obec Komjatice
13. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
29/2023/22
0,00 € Slovanet, a.s. Obec Komjatice
13. Jún 2023
Kúpna zmluva v zmysle §-u 588 Občianskeho zákonníka
29/2023/23
0,00 € Obec Komjatice Ing. Michal Hayden
2. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. SOC_001/2021 o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby na poskytovanú opatrovateľskú službu
29/2023/21
0,00 € Prosocia Obec Komjatice
31. Máj 2023
Písomné vyhlásenie vkladateľa o vložení nepeňažného vkladu do majetku právnickej osoby
29/2023/19
0,00 € Obec Komjatice Združenie obcí Čistá Voda