Centrálny register zmlúv

Obec Komjatice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Jún 2024
Kúpna zmluva
28/2024/21
0,00 € Mária Ballayová Obec Komjatice
19. Jún 2024
Kúpna zmluva
28/2024/22
0,00 € Ing. Andrej Frištyk Obec Komjatice
19. Jún 2024
Kúpna zmluva
28/2024/23
0,00 € František Zlatohlávek Obec Komjatice
10. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v zariadení pre seniorov poskytovanej neverejným poskytovateľom na rozpočtový rok 2024
28/2024/20
0,00 € Domov pre seniorov Golden Age, o.z. Obec Komjatice
10. Jún 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy na odchyt a umiestnenie túlavých zvierat do karanténnej stanice alebo útulku č. 2023120
28/2024/18
0,00 € OZ Pomoc psíkom Obec Komjatice
10. Jún 2024
ZMLUVA NA ODCHYT A UMIESTNENIE TÚLAVÝCH ZVIERAT DO KARANTÉNNEJ STANICE ALEBO ÚTULKU č. 2024135
28/2024/19
0,00 € OZ Pomoc psíkom Obec Komjatice
22. Máj 2024
Nájomná zmluva
28/2024/17
0,00 € Monika Gulková Obec Komjatice
21. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o finančnej podpore neverejného poskytovateľa sociálnej služby
28/2024/16
0,00 € SENIORKA, n. o. Obec Komjatice
20. Máj 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o vykonaní zberu stavebného a ostatného odpadu na území obce
28/2024/15
0,00 € LEGA s.r.o. Obec Komjatice
10. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o finančnej podpore neverejného poskytovateľa sociálnej služby
28/2024/13
0,00 € SENIORKA, n.o. Obec Komjatice
10. Apríl 2024
Zmluva o vykonávaní zberu stavebného a ostatného odpadu na území obce
28/2024/14
0,00 € LEGA s.r.o. Obec Komjatice
4. Apríl 2024
Licenčná zmluva
28/2024/12
0,00 € DATALAN, a.s. Obec Komjatice
2. Apríl 2024
NÁJOMNÁ ZMLUVA a umiestnenie Boxu balíkovo
28/2024/11
0,00 € Slovak Parcel Service s.r.o. Obec Komjatice
20. Marec 2024
Kúpna zmluva
28/2024/9
0,00 € Obec Komjatice Anna Selická
20. Marec 2024
Kúpna zmluva
28/2024/10
0,00 € Obec Komjatice Milan Uhrík
15. Marec 2024
Kúpna zmluva
28/2024/8
0,00 € Obec Komjatice Ľudovít Trstenovič
23. Február 2024
Zmluva na výkon vybraných činností veterinárnej asanácie
8/2024/7
0,00 € MVDr. Ivan Inštitoris Obec Komjatice
8. Február 2024
Zmluva o dielo
28/2024/6
0,00 € FORA - STAV, s.r.o. Obec Komjatice
7. Február 2024
Zmluva o dielo
28/2024/5
0,00 € Dušan Klučka KlučkaStav Obec Komjatice
24. Január 2024
Mandátna zmluva
28/2024/4
0,00 € Ing. Pavol Tóth Obec Komjatice