Centrálny register zmlúv

Obec Beckov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Apríl 2024
Rámcová zmluva o vkladoch č. 152/ZV/2024
16/2024
0,00 € VÚB BANKA Obec Beckov
11. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k zmluve č. 231525 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
15/2024
140 540,00 € Environmentálny fond Obec Beckov
9. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Beckov č. 1/2024
14/2024
9 500,00 € OŠK Slovan Beckov Obec Beckov
26. Marec 2024
Zmluva o dielo č. BP2403 Zmeny a doplnky č.6 ÚPN-O Beckov
13/2024
8 590,20 € Architektonický ateliér BP Obec Beckov
22. Marec 2024
Zmluva o sprostredkovaní a poskytovaní služieb
12/2024
0,00 € EM CARD a. s. Obec Beckov
21. Marec 2024
Zmluva č. 324 0346 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
11/2024
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Beckov
13. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služby č. Z2404M - obstaranie zmien a doplnkov č. 6 / ZaD č. 6ÚPN-O Beckov
10/2024
2 936,40 € Ing. arch. Marianna Bogyová Obec Beckov
8. Marec 2024
Zmluva o dielo
08/2024
10 140,00 € DigiDay Slovakia s.r.o. Obec Beckov
8. Marec 2024
Servisná zmluva na vonkajšiu elektronickú úradnú tabuľu
09/2024
0,00 € DigiDay Slovakia s.r.o. Obec Beckov
7. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 18.01.2024
07/2024
0,00 € DAMI - TZB, spol. s.r.o. Obec Beckov
14. Február 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo zo dňa 1.4.2022
6/2024
864 737,05 € PAMARCH, s. r. o. Obec Beckov
1. Február 2024
Zmluva o dielo
5/2024
385 200,00 € MIPE Invest, s.r.o. Obec Beckov
29. Január 2024
Dodatok č. 7 k Zmluve o vývoze komunálneho odpadu č. 55006811
4/2024
0,00 € Marius Pedersen a.s. Obec Beckov
19. Január 2024
Zmluva o dielo
03/2024
167 945,47 € DAMI-TZB s.r.o. Obec Beckov
11. Január 2024
Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov
71/2023
0,00 € Hrad Beckov n.o. Obec Beckov
10. Január 2024
Zmluva č. ZO/2024C6376-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa
01/2024
504,00 € osobnyudaj.sk Obec Beckov
10. Január 2024
Zmluva č. KB/ZO/2024MKB6376-2 O poskytovaní služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti
02/2024
1 656,00 € osobnyudaj.sk Obec Beckov
2. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2023/505
69/2023
0,00 € Ministerstvo financií SR Obec Beckov
2. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2023/638
70/2023
200 000,00 € Ministerstvo financií SR Obec Beckov
4. December 2023
Dodatok č. 11 k Zmluve č. 1010222006
64/2023
0,00 € Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o.,, Marius Pedersen Obec Beckov