Centrálny register zmlúv

Súkromná zá kladná škola DSA

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Júl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb Proxia Live
4_2024
0,00 € eSoft services s. r. o. Súkromná zá kladná škola DSA
3. Jún 2024
Zmluva o operatívnom prenájme zariadenie č. 2401
3_2024
0,00 € PcProfi s. r. o. Súkromná zá kladná škola DSA
29. Máj 2024
Zmluva o obstaraní zájazdu
DO/20052405-PO
0,00 € Cestovná kancelária FANY Súkromná zá kladná škola DSA
21. Február 2024
Rámcová kúpna zmluva
1_2024
0,00 € INMEDIA, spol. s .r. o. Súkromná zá kladná škola DSA
5. Október 2023
Nájomná zmluva
1/09/2023
0,00 € Súkromná základná umelecká škola Súkromná zá kladná škola DSA
22. August 2023
Zmluva o udelení licencie
1_2023
0,00 € VIS Slovensko, s. r. o. Súkromná zá kladná škola DSA
22. August 2023
Nájomná zmluva
2_2023
0,00 € ZŠ Mirka Nešpora 2 Súkromná zá kladná škola DSA
11. Január 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
156_2023
0,00 € Hotelová akadémia Súkromná zá kladná škola DSA
26. Október 2022
Zmluva o výpožičke
4_2022
150,00 € Mesto Prešov Súkromná zá kladná škola DSA
27. Október 2022
Nájomná zmluva
1/09/2022
0,00 € Súkromná základná umelecká škola Súkromná zá kladná škola DSA
6. September 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb
Dodatok č. 1
0,00 € LIVONEC SK, s.r.o. Súkromná zá kladná škola DSA
3. Jún 2022
Rámcová zmluva o dodaní potravinového tovaru
3_2022
0,00 € HORESKO, s. r. o. Súkromná zá kladná škola DSA