Centrálny register zmlúv

Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Február 2024
Dodatok č. 8 k zmluve o nájme
108/2008
420,00 € Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o. VERY GOODIES SK s.r.o.
28. Február 2024
Dodatok č. 3 k zmluve o nájme
16/2007
530,40 € Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o. MUA Partizánske
27. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme
30/2023
530,40 € Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o. Andrej Kukla
27. Február 2024
Dodatok č. 5 k Zmluve o podnájme
57/2012
221,00 € Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o. Vladimír Gális - CREATE SPORTS
27. Február 2024
Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve.
43/2019
646,20 € Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o. 3net Networks, s.r.o.
26. Február 2024
Dodatok č. 4 k zmluve o nájme
04/2008
530,40 € Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o. MUDr. Vladimír Zvarič, s.r.o.
22. Február 2024
Dodatok č. 4 k Zmluve o zabezpečení systému financovania triedeného zberu
66/2016
0,00 € Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o. NATUR-PACK, a.s.
19. Február 2024
Dodatok č. 13 k zmluve o nakladaní s Ko a DSO
38/2013
0,00 € Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o. Obec Malé Uherce
19. Február 2024
Dodatok č. 8 k zmluve o dielo
80/2016
0,00 € Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o. Obec Nedanovce
19. Február 2024
Dodatok č. 8 k zmluve o dielo
81/2016
0,00 € Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o. Obec Malé Uherce
9. Február 2024
Dodatok č. 3 k zmluve o nájme
05/2008
0,00 € Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o. Vladimír Omelka
9. Február 2024
Dodatok č. 3 k zmluve o nájme
18/2007
0,00 € Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o. Ing. Miroslav Terlanda
9. Február 2024
Dodatok č. 3 k zmluve o nájme
46/2008
0,00 € Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o. Martin Lichý
9. Február 2024
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme
21/2020
0,00 € Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o. Vladimír Omelka ml.
2. Február 2024
Dodatok č. 14 k Zmluve o nakladaní s KO a DSO
13/2012
0,00 € Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o. Obec Horná Ves
1. Február 2024
Dodatok č. 8 k Zmluve o dielo
57/2016
0,00 € Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o. Obec Brodzany
1. Február 2024
Dodatok č. 8 k Zmluve o dielo
61/2016
0,00 € Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o. Obec Veľký Klíž
1. Február 2024
Dodatok č. 8 k Zmluve o dielo
632016
0,00 € Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o. Obec Veľké Uherce
1. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva
03/2023
0,00 € Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o. Obec Radobica
1. Február 2024
Dodatok č. 14 k Zmluve o nakladaní a KO a DSO
26/2012
0,00 € Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o. Obec Malé Kršteňany