Centrálny register zmlúv

Technické služby mesta Prešov, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Apríl 2024
Kúpná zmluva
482024
667,00 € Technické služby mesta Prešov a.s. Branislav Heldák
19. Apríl 2024
Dodatok č.3 k Zmluve o dielo č.202100430
492024
0,00 € Technické služby mesta Prešov a.s. Mesto Prešov
18. Apríl 2024
nájom za hrobové miesto
17708/2024
0,00 € Technické služby mesta Prešov, a.s. Goban Ladislav
18. Apríl 2024
nájom za hrobové miesto
17713/2024
0,00 € Technické služby mesta Prešov, a.s. Belokurová Ľubov
18. Apríl 2024
nájom za hrobové miesto
17734/2024
0,00 € Technické služby mesta Prešov, a.s. Kubiznová Jaroslava
18. Apríl 2024
nájom za hrobové miesto
17703/2024
0,00 € Technické služby mesta Prešov, a.s. Cucor Oľga
18. Apríl 2024
nájom za hrobové miesto
17729/2024
0,00 € Technické služby mesta Prešov, a.s. Schniererová Ingrid
18. Apríl 2024
nájom za hrobové miesto
17711/2024
0,00 € Technické služby mesta Prešov, a.s. Kováč Martin
18. Apríl 2024
nájom za hrobové miesto
17715/2024
0,00 € Technické služby mesta Prešov, a.s. Sobotová Daniela
18. Apríl 2024
nájom za hrobové miesto
17716/2024
0,00 € Technické služby mesta Prešov, a.s. Nálepová Zuzana
18. Apríl 2024
nájom za hrobové miesto
17685/2024
0,00 € Technické služby mesta Prešov, a.s. Lackovičová Sylvia
18. Apríl 2024
nájom za hrobové miesto
17720/2024
0,00 € Technické služby mesta Prešov, a.s. Ťahlová Marianna JUDr.
18. Apríl 2024
nájom za hrobové miesto
17719/2024
0,00 € Technické služby mesta Prešov, a.s. Stredňáková Ľubica
18. Apríl 2024
nájom za hrobové miesto
17725/2024
0,00 € Technické služby mesta Prešov, a.s. Staškievičová Marta
18. Apríl 2024
nájom za hrobové miesto
17679/2024
0,00 € Technické služby mesta Prešov, a.s. Mindek Ján
18. Apríl 2024
nájom za hrobové miesto
17714/2024
0,00 € Technické služby mesta Prešov, a.s. Horváth Róbert
18. Apríl 2024
nájom za hrobové miesto
17718/2024
0,00 € Technické služby mesta Prešov, a.s. Staškievičová Marta
18. Apríl 2024
nájom za hrobové miesto
17717/2024
0,00 € Technické služby mesta Prešov, a.s. Petro Marián
11. Apríl 2024
nájom za hrobové miesto
17706/2024
0,00 € Technické služby mesta Prešov, a.s. Sopková Ivana
11. Apríl 2024
nájom za hrobové miesto
17695/2024
0,00 € Technické služby mesta Prešov, a.s. Petro Marián